15, ఫిబ్రవరి 2012, బుధవారం

వేర్ వర్ యూ ఆల్ మై లైఫ్ Vs వేర్ వర్ యూ మై లవ్ .

వేర్  వర్  యూ  మై  లవ్ ... 

మహజబీన్ గారి కవిత్వం బాగా నచ్చిందని చెప్పాను కదా! ఆవిడ  ఏ  సందర్భంగా ఎందుకు అలా  రాసారో.. ఈ  పోస్ట్ చూడండీ!!!   అరుణ్ సాగర్ గారి  కన్ఫ్యూసియన్  లేదా కన్ఫెస్సియన్ కి బాగా స్పందించి  వ్రాసారని మీకూ అనిపిస్తుందా!?   అలా అనిపించాలనే.. ఇదిగో.. ఇలా .. 

వేర్ వర్ యూ.. ఆల్ మై లైఫ్ ? 
3 వ్యాఖ్యలు:

ఎందుకో ? ఏమో ! చెప్పారు...

కవిత బాగున్నది !
:)


ఒక చిన్న వీడియో Slide Show Presentation కోసం మీ పాదముద్రల చిత్రం తీసుకోవటం జరిగింది...
నాకు ఆ idea రాగానే మీ blog జ్ఞప్తికి వచ్చింది... nice foot print
"అదిగదిగో అడుగుల సడి కలిసిన ప్రతి నిమిషం"

http://www.youtube.com/watch?v=1ZMLV2uWisc&feature=colike

....

thanks

?!

raf raafsun చెప్పారు...

akkaa..

keka....baaaane raasaavu parledu...:):):):) keep it up

వనజవనమాలి చెప్పారు...

భాయీ.. "వేర్ వర్ యూ ఆల్ మై లైఫ్ Vs వేర్ వర్ యూ మై లవ్" రెండు నేను వ్రాసినవినవి కాదు.నాకు నచ్చి షేర్ చేసుకున్నాను..అంతే!