13, సెప్టెంబర్ 2013, శుక్రవారం

సత్య ప్రమాణం (నూనె కుండ-2)

 నూనె కుండ    మొదటి భాగపు లింక్

నిన్నటి భాగం తరువాయి ..

"అసలు నూనె కుండ ఎలా పెడతారో.. ఐ మీన్  ఆ ఆచారం ఎలా వచ్చిందో.. ఇప్పుడు ఎలా ఆచరించాలని తీర్పు చెపుతారో .. మీకు తెలుసా !" అడిగాడతను ..

చూడండి.. అంటూ అతని పేరు తెలియక ఆర్దోక్తిలో ఆగిపోయాను .."రమేష్ " మేడం .. అని తన పేరు చెప్పాడు .

చూడండి రమేష్ .... ఈ ఆచారం నేను వినడమే కాని ఎప్పుడు చూడలేదు . ఈ విషయం గురించి చెప్పడానికి ఒక మనిషిని పిలుస్తాను ఆమె మీకు అన్నీ వివరంగా  చెపుతుంది .. అంటూ ..

సుబ్బమ్మ ! ఓ.సుబ్బమ్మ ఓ మారు ఇట్టా రా....... ! అని పిలిచాను .

సుబ్బమ్మ అడితీ దుకాణం లో నుండి బయటకి వచ్చింది .. ఏమ్మా ! దొరసాని ఏం పని బడింది, ఇప్పుడు పిలుస్తా ఉండావు . మా ఇంట్లో రచ్చ రచ్చగా ఉంది మూడు రోజుల నుండి తిండి తిప్పలు లేవు .... ఆ పిల్ల కాపరం అట్టా అయిందని నా కూతురు ఏడస్తా ఉంది. తీర్పు అయిపోయిందిగా .. ఉడుకునీల్లు కాసి దానికి కాస్త తలారా స్నానం చేయించాల. అంది

అయన్నీ నీ చిన్న మనవరాలు చూసుద్దిగాని .. టీవీ లలో పనిజేసే ఈయన నూనె కుండ సంగతి ఇవరం చెప్పమని అడగతా ఉండాడు . నువ్వు చెపుతా ఉంటావ్ కదా !అదేందో ఇప్పుడు చెప్పు అన్నాను ..

ఏయ్యా! ఆయన్నీ పేపర్లో రాస్తావా? టీవిలో చెపుతావా? చెపితే చెప్పావుగాని ,మా పేర్లు రాయబాకయ్యా .. ఇట్టాంటివి  ఉండాయని లోకానికి తెలియాల, ఆడకూతుళ్ళు ఎన్నెన్ని బాధలు పడతన్నారో.. చెప్పుకోవాల , మా గోడు ఇనేదేవరాయ్యా.. మా కన్నోల్లే మొగుడి ఎదాన వేసి ఎనక్కి తిరిగి చూడరయ్యే! మేము మొగుడి జాలి ధర్మాన బతికితే బతికినట్టు,చస్తే చచ్చినట్టు .. అంటూ వెతలు చిట్టా ఇప్పింది .

నేను మౌనగా వింటున్నాను  ఈళ్ల కథలు ఎన్ని కావ్యాలతో సరితూగ గల్చమా అని  ఎన్ని కాన్వాస్లలో చిత్రించగలమా .అని .

"నూనె కుండ సంగతి చెప్పు " తొందరపెట్టాడు రమేష్ ...

ఆ మాట తలచుకుంటే.. ఒళ్ళంతా భగ భగ మండిపోతా ఉంటాది .. ఎల్లమ్మ తల్లి దయ ఉండబట్టి నేను ఇంకా బతికి ఉండాను కాని లేకపోతే దినంబు నూనె కుండ సాచ్చెం చెప్పమని అడిగేటాడు నా మొగుడు అంది ...

రమేష్ ఆలస్యం భరించలేనట్టు నా వైపు చూసాడు

అదే ఆ విషయమే చెప్పు అన్నాను సుబ్బమ్మ నుద్ద్యేశించి.

మా ఆయన నాకు మేన మావ అవుతాడు . రెండు మనువులు చేసుకుని ఐదుగురు బిడ్డలని పెట్టుకుని  నన్ను మూడో మనవాడాడు.  మా అమ్మ తమ్ముడు కిచ్చిచేస్తే కళ్ళ ముందు పడి  ఉంటానని , మా నాయనేమో ఏబై  ఎనిమిది రూపాయల ఓలికి ఆశపడి   ఏబయ్యేళ్ళాడికిచ్చి పెళ్ళి చేసారు . అప్పుడు నా వయసు పదమూడేళ్ళు మా ఆయన సాముగరిడీలు ఆడేవాడు . హరికథలు చెప్పేవాడు . ఎప్పుడు ఊర్లెంబడి తిరగతా  ఉండేవాడు . నేను మున్నేరు చుట్టుపక్కల  మేక పిల్లలని కాసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. నా మొగుడొకసారి ఊళ్ళకి బోయి రెండు నెలలకి  ఇంటికి వచ్చాడు . ఆయనోచ్చేటప్పటికి  నేను ఏవిళ్ళు  పడతా ఉన్నాను . ఆయనలో అనుమానం మొదలైంది . నేను లేకుండా నీకు కడుపు ఎట్టా అయిందే ! నాకు ఈ పెళ్ళాం వద్దు ..అని  పంచాయితీ పెట్టి తప్పు కట్టి నన్ను తీసుకుపొమ్మని మా వాళ్లకి కబురంపాడు .

రోజూ రభసే! పద్నాలుగేళ్ళ దాన్ని ఏడవడం కూడా చేతయింది కాదు. కులపంచాయితీ పెట్టారు . నేను నా మొగుడుని  తప్ప పరాయివాడిని ఎరగనని ఒట్టు పెట్టాను  పంచాయితీలో అందరూ మగొళ్ళే కదా! ఒక్కరు కూడా కనికరం చూపించాలా , ఆడు చెపుతున్నాడు కదా! ఇల్లు మొగం చొసి రెండు నెలలయ్యిందని. నువ్వు ఎవడినో ఉంచుకున్నావ్  తప్పు కట్టు . లేదా నూనె కుండలో చేయి పెట్టి తప్పు చేయలేదని నిరూపించుకో .అన్నారు. మేము తప్పు కట్టలేం నూనె కుండలో చెయ్యి పెట్టి నువ్వు నిరోపించుకొ.అని .మా  అమ్మ అయ్యా చెప్పారు .   తప్పు చేయనప్పుడు నాకెందుకు భయం ? నూనె కుండలో చెయ్యి పెట్ట్టడానికే ఒప్పుకున్నాను .

పంచాయితీ పెద్దలు , ఇరుగు పొరుగు ,చుట్టాలు అందరూ బయలేల్లి ఎడ్ల బండ్లలో  అడవిలో ఉన్న  "ఎల్లమ్మ " తల్లి గుడికేల్లాం . ఆ రాత్రి నన్ను ఉపాసం ఉండమన్నారు . వచ్చినోల్లంతా కోళ్ళు కోసుకుని వండుకుని తిన్నారు . ఖర్చు అంతా  మా ఆయనే భరించాలి. తెల్లారుఝామునే నూటొక్క బిందె నీళ్ళతో నా చేత తలారా స్నానం చేయించారు . బిందె మార్చి బిందె నీళ్ళు  గుమ్మరిస్తా ఉంటె ఊపిరి తిరగలా.. గుప్ప తిప్పుకోనీయకుండా నూటెనిమిది బిందెల నీళ్ళు గుమ్మరించారు . పసుపులో ముంచిన తెల్లని గుడ్డలు కట్టించారు. ఎల్లమ్మ తల్లి గుడి కెదురూగా  మూడు రాళ్ళ పొయ్యి పెట్టి ఆ పొయ్యిలోకేయడానికి  నూటొక్క పిడకలు తయారుగా ఉంచారు . ఒక పాత కుండ నిండా రెండు మానికల నూనె పోశారు . మా ఆడాల్లలో పెద్ద ముత్తైదువని  పిలిచి ఎల్లమ్మ తల్లికి దణ్ణం పెట్టుకుని పొయ్యి ముట్టించి నూనె కుండ పెట్టమని చెప్పారు . అట్టా  చేసాక నన్ను  ఎల్లమ్మ తల్లి గుడి చుట్టూతా ప్రదక్షిణాలు  చేయమన్నారు .

నేను ప్రదక్షిణాలు చేస్తా ఉన్నాను . నూనె మరుగుతా ఉంది ..  నా గుండెల్లో దడ  మొదలయింది . కూర తిరగమాత ఎసేటప్పుడు  చుక్క నూనె పడితేనే కాలిపోయి మంట పుట్టుద్దే,అట్టాంటిది నిండు కుండ నూనెలో నేను చేయి పెట్టి ప్రమాణం చేసేదాకా చెయ్యి తీయకుండా ఉంటె చెయ్యి కాలదా !? అమ్మా.. ఎల్లమ్మ తల్లీ ! ఎంటమ్మా.. ఈ అగ్గి పరీక్ష .. నేను నా మొగుడ్ని తప్ప ఎవరిని ఎరగనే ! అందుకే గద ఈ పరీక్షకి అంత నమ్మకం గా ఒప్పుకున్నా.. .. నా నిజాయితీ ఏంటో .. నిరూపించు తల్లీ అని మొక్కుకుంటూ  గుడి చుట్టూ తిరగతా  ఉండాను , నా కాళ్ళు తేలిపోతన్నాయి. .. నేను అడుగడుక్కి  పడిపోబోయి నిలదొక్కుకుంటూ తిరగతా  ఉండాను..

అప్పుడే ఒక ఇచిత్రం జరిగింది .. ఎల్లమ్మ తల్లి ఉందని నిరూపించింది ..   సత్తె ప్రమాణం జరిగిందిరేణుక దేవి నే ఎల్లమ్మ తల్లిగా పిలుస్తూ పూజించడం కొన్ని ట్రైబల్  జాతులలో ఇప్పటికి ఉంది  

మరి కొంత రేపటి భాగంలో .. 

4 వ్యాఖ్యలు:

nagarani yerra చెప్పారు...

చదువుతుంటే ఒళ్ళు జలదరిస్తుందండీ!ఏం మలుపు తిప్పుతారో ఊహకందడం లేదు.

Sharma చెప్పారు...

నా వ్యాఖ్యని ఉదయమే పోష్ట్ చేశాను . మఱి ప్రచురణ కాలేదు .

Vanaja Tatineni చెప్పారు...

Sharma గారు కథ పై అభిప్రాయం లేదు కదండీ.. అందుకే డిలీట్ చేసాను . typos గుర్తించి సరిచేసుకున్నాను ధన్యవాదములు

Vanaja Tatineni చెప్పారు...

నాగ రాణి గారు .. నాకు కూడా వారి కథలు వింటున్నప్పుడు అలాగే అనిపించిన్దండీ !

వరుసగా వ్రాస్తూ ఉంటాను .. చదువుతూ ఉండండి. ధన్యవాదములు