23, డిసెంబర్ 2015, బుధవారం

దేవునికి స్తోత్రము

ఫ్రెండ్  రమా రవీంద్ర .. ఫోన్ చేసింది .  హడావిడిగా ఉంది. " ఏమిటి తల్లీ విషయం !? " అన్నాను . బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారి పాట ఒకసారి వినిపించు అంది . సరే .గూగుల్ లో వెతికి ప్లే చేసి వినిపించాను. "ఈ పాట లిరిక్స్ తెలుగులో కావాలి అంది "  " దొరకాలి కదా ".. అన్నాను. "దొరకకపోతే నువ్వు వ్రాసి ఇవ్వాల్సిందే! తప్పదు"  అంది. 
ఈ ప్రయత్నమంతా ఎందుకంటే .. డిసెంబర్ 31 స్ట్   కి న్యూ ఇయర్ వేడుకలప్పుడు .. తన ఫ్రెండ్స్ కోసం  ఈ పాట నేర్చుకుని పాడి వాళ్లకి కానుకగా అందించాలని ప్రయత్నం . నా స్నేహితురాలి గొంతు చాలా బావుంటుంది కూడా !  రోజూ .. మా విజయవాడ FM కి కాల్ చేసి మా మాట -మీ పాట కార్యక్రమానికి పాటలు పాడి అలరిస్తూ ఉంటుంది . తన కోరిక ప్రకారం పాటని వింటూ  సాహిత్యం వ్రాసాను. ఎలాగూ వెబ్ లో కూడా సాహిత్యం లేదు కదా.. ఈ పరిచయం .  ఈ పాట  కూడా చాలా బావుంది .. మీరూ వినేయండి . ఇతరులకోసం పని చేయాలి  అప్పుడే సంతృప్తి ..నాకైనా , నా నేస్తం "రమ రవీంద్ర " కైనా .. 

SP. బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు  ..  ఆలపించిన  క్రైస్తవ గీతం 

దేవునికి స్తోత్రం  పరిశుద్ధుడగు మా దేవునికి స్తోత్రము 
పరిశుద్ధుడగు మా దేవునికి స్తోత్రము

అనగులగు తన తనయు సుతమున మనుగు భూ నభములను  జీవుల 
అనగులగు తన తనయు సుతమున మనుగు భూ నభములను  జీవుల
ఇరుని  నక్షత్రాదులను  మా మనుగడకి మేలొసగ జేసిన
దేవునికి స్తోత్రం  పరిశుద్ధుడగు మా దేవునికి స్తోత్రము

దినములను  రాత్రులను రుతువుల  దివ్యమగు కార్కేలని   నిలిపి  
దినములను  రాత్రులను రుతువుల  దివ్యమగు కార్కేలని   నిలిపి  
తనయులని బహు నెనరు తోడను ఘనముగా  మము సృష్టి జేసిన
దేవునికి స్తోత్రం  పరిశుద్ధుడగు మా దేవునికి...  స్తోత్రము
ఆ .. ఆ... ఆ... ఆ... ఆ .. ఆ... ఆ... ఆ... 

తొల్లి తన నరజాతి శోధన వల్ల  తన మార్గమును వీడి 
తొల్లి తన నరజాతి శోధన వల్ల  తన మార్గమును వీడి 
తల్లడిల్లగా పాప మరణపు ముళ్ళు విరిచిన కర్తయగు 
మా దేవునికి స్తోత్రం  పరిశుద్ధుడగు మా దేవునికి స్తోత్రమూ ... ఊ .. ఊ .. ఊ కామెంట్‌లు లేవు: