10, మే 2021, సోమవారం

వారియర్

 మరణాలు అనేకం

క్షణ క్షణం చచ్చి బతికే మానసిక మరణాలు

అవమాన భారంతో తలొంచినపుడే  తగిలిన శరాఘాత మరణాలు

వణికించే సంఘటనల సమాహారాల మధ్య భయవిహల్వురులై మరణించిన క్షణాలు

అనారోగ్యాల మధ్య బయాప్సి రిపోర్ట్ చేతికందేలోపు కలిగే గుబులు మరణాలు

అన్నీ మరణ సదృశ్యాలే. 


 అమ్మ గర్భం నుండి యుద్ద కవచం తొడుక్కున్నట్లు 

శ్వాస తీసుకున్న క్షణం నుండి శ్వాస ఆగే వరకూ నీడలా వెంటాడుతున్న మరణభయం. 

ఆ భయం నీది నాది మనందరిది మన వారిదందరిది.

పోరాడటం మర్చిపోతే ఆ క్షణమే నువ్వు మరణించినట్లు. 

యోధుడా/యోధురాలా.. 

చలించే నీ దేహం కోసం   

శ్వాశించే నీ ఆశల కోసం.. నీ దేహం లోపల సూక్ష్మ యుద్దం చేయి. 

ఆలోచనతో  అలసిపోని చీకటి యుద్దం చేయి. 

ప్రాణం నీదే ప్రయాణం నీదే

నీలో వున్న శత్రువుతో యుద్ధం చేయి. 

అలసి మరణ సంతకం చేసేవనుకో భీతితో అదే బాటలో 

మరిన్ని మృత్యు ఘంటికలు  మ్రోగుతూనే వుంటాయి

రణ క్షేత్రంలో పడి లేచిన యోధుడా/యోధురాలా 

మరణ భయాన్ని జయించి రా.. 

కణ కణంతో కరోన ని జయించి రా.. 

యూ ఆర్ ఏ వారియర్.. 

 ఐ యామ్ ఏ వారియర్.