9, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

మర్యాద వారోత్సవాలు

మర్యాద వారోత్సవాలు.... మహిళల ప్రయాణాలు. . 
నా  కథానిక .. ని..చూసేయండి. 1 వ్యాఖ్య:

బుద్దా మురళి చెప్పారు...

వనజవనమాలి గారు rtc ఇంతే అనుకోని తిట్టుకొని వదిలేయడానికి బదులు ఇలాంటి తీరు పై పిర్యాదు చేయాలి. దాంతో అంతా మారిపోతుందని కాదు కొంతైనా మార్పు తప్పాకుండా ఉంటుంది . పిర్యాదు చేస్తే కొంతవరకైన ఫలితం ఉంటుంది