7, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

మరకత మణి స్వరాల హరివిల్లు

మరకత మణి  కీరవాణి.. స్వరాల హరివిల్లు.. లో.. ఒకే  చిత్రం రెండు భాషల్లో.. వైవిద్యభరితమైన గాయనీగాయకుల గళాలలో  వినండీ.. 

అలాగే  శ్రీ దేవి అరవింద స్వామి లను  చూడండీ.
  

కామెంట్‌లు లేవు: