28, ఆగస్టు 2016, ఆదివారం

భావచిత్రాలు

భావచిత్రాలు కొన్ని పాతవే ....

తొలకరి

మేఘరాజు భువి కన్నెపై వలపుగొన్నాడేమో
మెరుపు తీగలతో మురిపిస్తూ వచ్చి
తొలి ముద్దు ముద్రవలె
కాసిని వానచుక్కలు రాల్చి అదృశ్యమయ్యాడు
మలి ముద్దు కోసం
ముద్దరాలు నునుసిగ్గుతో  తలనెత్తి నిలిచింది పాపం.

****************

కవితై ....

పువ్వు వోలె రాలకుండినట్లు
శతాయుష్షు నిమ్మని వేడుకుంటిని విధాతని
నీ ప్రియుడి కవితలో
నిత్యమై నిలిచి ఉండెదవు పో అన్నాడు దయతో ..

*****************

శిక్ష

నువ్వు అవునంటే
నీ ఎదపై మంగళ సూత్రమై సేదదీరుతా
నువ్వు కాదంటే
భగ్నహృదయపు దివ్వెగా మలిగిపోతానంతే.. కానీ
నీ ఎడబాటుకి గురిచేసి
ఏడు జన్మలకి సరిపడా శిక్ష విధించబోకు ప్రియా !

***************

ఆదేశం

ఒక్కసారి కలలోకి వచ్చి తప్పిదం చేసినందుకే
నీ వలపు చూపుల సంకెలతో బంధించి
జీవనపర్యంతమూ కళ్ళల్లో కాపురముండమని
ఆదేశించుట న్యాయమా
కనిపెంచిన అమ్మకైనా చిన్న మాట చెప్పిరావద్దూ ..  

కామెంట్‌లు లేవు: