18, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

అంకితమైన వేళ...

         నా ప్రధమ కథా సంపుటి "రాయికి నోరొస్తే" ఈ ఇరువురికి అంకితం ..


                                   కామెంట్‌లు లేవు: