19, జూన్ 2016, ఆదివారం

ఈ నవ్వేమిటో ..


నేను వ్రాసిన కథ ..ఈ రోజు ఆదివారం ఆంధ్ర జ్యోతిలో  ప్రచురితమైంది .  కథ పేరు  "ఆమె నవ్వు"

చదవండి ...   ఆమె నవ్వు  ఈ లింక్ లో ..కామెంట్‌లు లేవు: