23, ఏప్రిల్ 2017, ఆదివారం

చెక్కేసిన వాక్యం

చెక్కేసిన వాక్యం -వనజ తాతినేని

Life is blended with Kitchen

వాక్యాన్ని చెక్కుతుండగా
కాఫీ ఇవ్వవే .. అంటావ్ అధికారం ధ్వనిస్తూ
నిమిషాల్లో బ్లెండెడ్ కాఫీ పొగలు కక్కుతుంది కానీ
వాక్యమెక్కడికో జారుకుంటుంది నిసృహగా
కలల బరువుతో ఈ రెప్పలు
బాధ్యతల బరువుతో ఆ రెక్కలు
ఎన్నటికీ విచ్చుకోలేవని
నిత్యం సరిక్రొత్తగా అర్ధమవుతాయి.
తడిచిన కళ్ళతో పాఠం నేర్చుకుని
మరీ ..భోదిస్తాం.
అమ్మలూ... వంటిల్లు స్త్రీలకి కిరీటం
ఎప్పుడైనా తీసి ప్రక్కన పెట్టుకో
భయపడకు..
ఎవరూ ఎప్పుడూ దోచుకెళ్ళరులే
పాకశాలతో చిక్కబడిందే స్త్రీల జీవితమని
ఎప్పటికీ మారని నిర్వచనం
ఎప్పుడో చెక్కేసిన వాక్యం కదా !


కామెంట్‌లు లేవు: