1, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

రెక్కలు - ఊహలు

 రెక్కలు - ఊహలు 

తుమ్మెదలు సీతాకోకచిలుకలు వొకరినొకరు
పరామర్శించుకున్నాయి 

ఎవరి అన్వేషణ వారిది ఎవరి ఆస్వాదన వారిది

కలహించుకోకూడదని తోట చెప్పిన మాట తలకెక్కించు కున్నట్టున్నాయి. 

*********

శుభ్రమైన నీలాకాశంలో 

దిష్టిచుక్కలా సోమరి మేఘం

సూర్యుడికి దిష్టిచుక్క కాబోలు

************

గాలి ఈలలు వేస్తుంది

ఒకటే రొద. దానికి

వెదురుపొదల జాడ దొరికితే బాగుండు 

రవళుల తుఫాన్ మది తీరం దాటుతుంది.

*********

ప్రేమించడం అంటే …

కాఠిన్యం నిండిన మనసును 

పూల మృదుత్వంతో మార్పిడి చేసుకోవడం

దయను అంటు కట్టుకోవడం

ఉన్ననాళ్ళన్నీ నీ ఉనికిని  బేషరతుగా సమర్పించడం.

కామెంట్‌లు లేవు: