2, జులై 2023, ఆదివారం

సంతోషపు ఊపిరి

 నాన్న కొని తెచ్చిన 

పిల్లనగ్రోవిని అందుకున్న పిల్లవాడు 

అమ్మ పక్కన పడుకుని ఎపుడెపుడు 

తెల్లవారుతుందా అని ఎదురు చూసాడు 


వేకువనే లేచి వడి వడిగా గుట్ట లెక్కి

తన స్నేహితుడి కోసం వేచి చూసాడు 

అప్పటి దాకా చంద్రునితో ఊరేగిన పిల్లగాలి 

ఎదురు చూస్తుంది 

కాస్త సూర్యోదయాన్ని తాగి వెచ్చబడాలని. 


వెలుగుజుత్తు లేసుకుని 

కొండల చాటునుండి నెమ్మదిగా 

పైకి వస్తున్న సూరీడు.. 

పిల్లవాడు పిల్లగాలి 

ఇద్దరూ స్నేహితుడిని చూసారు  


ఇదిగో.. నాన్న తెచ్చిన బహుమతి చూసావా.. 

అంటూ ఉత్సాహపు ఊపిరిని వేణువులో పూరించాడు

పిల్లగాలి అతనికి తోడైంది. 

వేణువొలికించిన మధుర  స్వరాలతో 

ప్రకృతి పరవశంతో ఊగిపోయింది. 


పిల్లవాడు  రోజూ సంతోషపు చొక్కా 

తొడుక్కొని కనిపించ సాగాడు 

అమ్మ నాన్నలకు.


-వనజ తాతినేని

01/07/2021  11:10 AM

Pic courtesy: Google.కామెంట్‌లు లేవు: