12, మార్చి 2014, బుధవారం

రాణి లా .. ఆలోచించు

రాణి  లా .. ఆలోచించు   :)  నేనే కాదు ఎవరైనా సరే !                                                      Happy Birthday  " V "

"Think like a queen, A queen is not afraid to fall,
Failure is another stepping stone to greatness",,,, Oprah Winfrey

7 వ్యాఖ్యలు:

జలతారు వెన్నెల చెప్పారు...

Many many happy returns of the day Vanaja garu.

nagarani yerra చెప్పారు...

వనజ గారూ !హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు .

Meraj Fathima చెప్పారు...

నిండునూరేళ్ళూ హయిగా ఉండాలి వనజా,

Vanaja Tatineni చెప్పారు...

జలతారు వెన్నెల "శ్రీ " గారు హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. ఇదిగో.. అప్పుడప్పుడు ఇలా నేను .. అలా వచ్చి మీరు..
ఇద్దరం ఇక్కడ బిజీగా కనబడనందుకు దిగులు పుట్టింది. :)

Vanaja Tatineni చెప్పారు...

నాగరాణి గారు .. ధన్యవాదములు.
బాగున్నారా?

Vanaja Tatineni చెప్పారు...

మెరాజ్.. హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు.

nagarani yerra చెప్పారు...

బాగున్నాను వనజ గారూ !మీకు దగ్గరగా వచ్చేసామండీ!అదే 'మా ఊరికి ' అందుకే కొంచెం బిజీ .