3, మార్చి 2015, మంగళవారం

మరో అమ్మ
మరో అమ్మ 


తరువు లాంటి తరుణీని నిలువెల్లా నరికేసినావు 

వ్యసనాలతో తగలడుతూ మోడు చెంత చేరినావు

 ఆమె గతమంతా మరచి  ప్రేమని పంచి

ఎండా వానకి తడవకుండా  

నీకొక నీడనిస్తుంది తానొక గొడుగవుతుంది.

ఆలి అంటే మరో అమ్మ.   


Pic courtesy: Siva Arts Vijayawada


కామెంట్‌లు లేవు: