20, ఆగస్టు 2017, ఆదివారం

ఎరుక గల్గి..

నిత్యజీవితంలో పరిసరాలు మనకెన్నో పాఠాలు భోదిస్తూ ఉంటాయి. 

అప్పుడప్పుడూ నేర్చుకున్న పాఠాలని ఇలా వ్రాసి పెట్టుకుంటాను ..

డైరీలో వ్రాసుకున్నట్లు.. 


ఏదైనా విషయాన్ని ఎరుక గల్గి ఉండటం మంచిదే కదా !


నాకు తులిప్స్ అంటే మక్కువ యెక్కువ. 

తులిప్స్ గురించి.. ఇలా..

ఆరు రేకుల పుష్పమా ఆరాధ్య పుష్పమా

అరిషడ్వర్గాలనిజయింపమని భోధించేవు

నిలువుగనూ ఒంటిగానూ పెరిగేవు

ఏకాత్మ భావనకి రూపమై నిలిచేవు.


ఇంకా ఇలాక్కూడా .. 


రేకులు విప్పని మొగ్గ

నిశ్శబ్దంగా ప్రార్ధిస్తుంది

వికసించే ముందే మేల్కొని.

పిమ్మట ఆహ్లాదానికో 

ఆస్వాదనకో అలంకరణకో

పోనీ మరునాటికి

నేలరాలడమో కదా..

కడకు మిగిలేది

ఇంకొక్కటి..ఇలాగే అనిపించింది ...
మంచు కురిసే వేళలో 

ముద్దబంతి నవ్వులు, 

దవనపు పూల సువాసన,

సీతాకోకచిలుక విహారం 

కాఫీ పరిమళం...

ఒకరి జీవితాన్ని ఇంకొకరు

ఎన్నటికి జీవించలేరన్న సత్యాన్ని గుర్తు చేస్తాయి.

****************************

కామెంట్‌లు లేవు: