12, మే 2022, గురువారం

కథ కాదు.. జీవితం.

 అతడు - ఆమె సిరీస్ లో మరో మైక్రో కథ.


కథ కాదు.. జీవితం.


‘’ఒక వాచాలుడి, స్వామి ద్రోహి ఆట కట్టించాలనుకున్నా కానీ  వీలుకాలేదు ఆ కసి తీరలేదు ‘’ కచ్చగా  అన్నాడు ప్రియురాలి ముందర నిలబడి యుద్దానికి సిద్దపడుతూ.. 

 

“ప్రజలకు విధేయుడిగా సేవకుడిగా వుండవలసిన నువ్వూ స్వామి భక్తిని విశ్వాసాన్ని బాగానే ప్రదర్శిస్తున్నావు గా” అందామె బోల్డ్ గా బెరుకు లేకుండా. 


అతని పౌరుషం సందిగ్దంలో పడింది. కటువుగా అన్నాడు “ ఇదేమాట నా భార్య అని వుంటే చెంప పగిలి వుండేది”


“అలా ఎన్నిసార్లు జరిగిందో.. అందుకే ఆమె గృహహింస కేసు పెట్టింది”  దెబ్బతో నీరుగారి పోతాడనుకుని అపోహ పడింది ప్రియురాలు. 


అతని చెయ్యి ఆమె చెంపను బలంగా తాకింది. ఆమె నివ్వెరపోయి చూస్తుండగానే..నిలువెత్తు అహంకారానికి యూనిఫామ్ తగిలించుకుని “ కారుచౌకగా శరీరాలను కొనగల్గిన నన్ను  ఒక శరీరం ప్రశ్నించడం అస్సలు నచ్చదు, బి కేర్ పుల్” టకటక నడుస్తూ  వెళ్ళిపోయాడు. 


“ఆడదంటే శరీరమేనా!?” భంగపడింది.జీవితాన్ని ఫణంగా పెట్టినందుకు విచారపడింది. 


కథ కాదు జీవితం. ఒక్క ప్రశ్నకు పైన వన్నియునూ అనే సమాధానం.


లేనిది కోరేవు

ఉన్నది వదిలేవు

ఒక పొరపాటుకు యుగములు వగచేవు… తెరపై పాట నడుస్తుంది. 


****************


hydrangea flowers.. మొగ్గ విచ్చినది తడవు నేల రాలేవరకూ.. ఎన్ని రంగులుగా మారుతుందో.కామెంట్‌లు లేవు: