25, సెప్టెంబర్ 2017, సోమవారం

సౌందర్య సృహ

ఈ భూమి పైనే స్వర్గం వుంది అంటే నమ్మి తీరాల్సిందే మనం. 

కాలక్షేపానికే అయినా గూగుల్ విహంగవీక్షణం చేస్తున్న నాకు  దేవ భూమిలో కనిపించిన ప్రకృతి సౌందర్యం నిశ్చేష్టులని చేసింది  అంటారే అలా స్తబ్ధతకి గురిచేసింది . 

రెండు చిత్రాలని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వెంటనే ఇలా వ్రాసేసుకున్నాను. 


సౌందర్యమంటే ఏమిటో ఒకోసారి నిర్వచింపలేం. 

ఈ అనంతమైన సౌందర్యాన్ని చూస్తే .. తట్టుకోలేక

ఎందులోనైనా దూకి మరణించాలనిపిస్తుంది

:) క్షణకాలం మాత్రమే లే !

ఆకుపచ్చని సముద్రం అలలు అలలుగా ..

మనసు తీరాన ఇంకుతుంది పొరలు పొరలుగా

ఆ అనంత సౌందర్యం ముందు అల్పులమే మనం.

ప్రకృతి సౌందర్యం ముందు మన సౌందర్య సృహ స్వల్పమే మరి.
మేఘాలు

రాత్రివేళల్లో కొండలలో లోయలలో విడిది చేసి

భానుడి రాకతో మెల్లిగా ఆకాశం దారి పట్టినాయి

తరువుల గుసగుసలని వర్షంగా మార్చి

ఏ ఎడారులనో నిలువెల్లా తడపడానికన్నట్టు.


కామెంట్‌లు లేవు: