31, డిసెంబర్ 2017, ఆదివారం

ఆశలెప్పుడూ..

ఆశలెప్పుడూ లేతగా ఉండాలి.ముదిరితే పండి రాలిపోతాయి.

కాబట్టి .. చిన్న చిన్న ఆశలతో మారిన కేలండర్ లోకి మనమూ మారిపోదాం.

అందరూ కొత్త సంవత్సరపు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటుంటే ..

అప్రయత్నంగా దాశరధి గారి గేయం గుర్తుకువచ్చింది.


"అన్నార్తులు అనాధులుండని ఆ నవయుగమదెంత దూరం 

కరువంటూ కాటకమంటూ కనిపించని కాలాలెపుడో

పసిపాపల నిదుర కనులలో  మురిసిన భవితవ్యం ఎంతో

గాయపడిన కవి గుండెలల  రాయబడని కావ్యాలెన్నో..."

మనచుట్టూ ఉన్న సమాజం కోసం ఇలాంటి పెద్ద కలలు కనడం అవసరం కూడా అనిపించిది.

అంతలోనే ..మనసు ఇలా వెక్కిరించింది .

ఓసి ..పిచ్చి మొహమా ! ఇప్పుడేగా ఆశలు లేతగా ఉండాలి అన్నావ్ !

కలలు కూడా రాత్రి పూటే కనాలి.

నువ్వు పగటి కలలు కంటున్నావ్  సుమా ..అని హెచ్చరించింది

 ప్చ్ ..ఆశలో ,కలలో, భ్రమలో ..

క్షణాలని సూర్య చంద్రుల సాక్షిగా ప్రసవిస్తున్న కాలమా ..


ఆగదులే ఈ అడుగు - ఎందుకనో నీ గర్భంలో దాచుకున్న చరిత్ర నడుగు ..

అని అంటూ ..  ప్రవాహంలా సాగిపోవడమే మనపని.

మిత్రులందరికీ,బంధువులందరికీ  నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

(ప్రత్యేకించి అందరికి చెప్పలేను కాబట్టి  ఈ పోస్ట్)


కామెంట్‌లు లేవు: