2, జూన్ 2018, శనివారం

కొత్తగా ...

ప్రాతఃకాలంలో క్షణక్షణం మారిపోయే ఆకాశపు రంగులు చూస్తూ కాఫీ సేవిస్తూ రాలేపూలని మొలిచిన చివురులని చూస్తూ ..అలా అరగంటపైన గడిపేసాక ..రాలిన పువ్వులని యేరుకుని ఉర్లిలో అలా అలంకరించుకుని . రాలినా అందం అందమే కదా మరొక రోజు ఇలా పూల సౌందర్యాన్ని పొడిగించే భాగ్యం కల్గిందనుకుంటూ ....

 కంప్యూటర్ లో చదువుతూ ఆపేసి వెళ్ళిన పేజీని చూస్తే తూలిక బ్లాగ్ పతాక శీర్షిక కూడా నాకు చాలా సౌందర్యంగా తోచింది. ఇక నాల్గో చిత్రంలో కనిపిస్తున్న లేత చివురు నన్ను ఆశ్చర్య పరిచింది. పూర్తిగా వాడిపోతే ఆ మొక్కని తీసేసి అందులో రెండు మొక్కలు వేసి యేబై రోజులైన తర్వాత మళ్ళీ మొలకెత్తి తన ఉనికిని చూపించింది. ఎందుకో యీ నాలుగు చిత్రాలు విశేషమైన అర్ధాలు చెప్పాయి నాకు. చాలా సంతోషంగా కూడా వుంది. కొత్తగా రెక్కలు వచ్చినట్టుంది మరి.
తూలిక   మాలతీ గారు (నిడదవోలు మాలతి) .. ఎంతో శ్రద్ధతో మీ సమయం కేటాయించి ..మీ పాత టపాలని వెతికి పన్నెండు లంకె లను యిచ్చి నాకెంతో నేర్చుకునే అవకాశం యిచ్చినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.కథకులకు పాఠకులకు .. ఆసక్తికరమైన  అందించే పోస్ట్ యిది. వీలైతే చదవండి మిత్రులారా !