3, జూన్ 2018, ఆదివారం

కథ చెపుతా ..

కథ చెపుతా .. వూ కొడతారా, వులికి పడతారా ....ఫ్రెండ్స్ ..
ఇదో ప్రయోగం .. బాగుంటే ఇంకా బాగా కృషి చేస్తాను. చదవడం అంటే చాలామందికి ఆసక్తి లేదు. అందుకే ఈ రకమైన బాదుడు :).

ఇదిగో .."మురికి మనసు " ని .. నా గళంతో వినండీ ..


1 వ్యాఖ్య:

లక్ష్మీ'స్ మయూఖ చెప్పారు...

Chakkati vyaakyaanamto chaalaa rojulaku vunnaanu.