7, జనవరి 2023, శనివారం

పద చిత్రాలు

వాగ్దానమిస్తున్నా.. 

నిత్య వసంతోత్సవంతో  

నీ జీవితాన్ని అలంకరిస్తానని..

ఆకుపచ్చని సంగీతమై అలరిస్తానని

కాస్త నమ్మకం వుంచు. 

*********

ఇరుకు త్రోవలను విశాలం చేయడం

 ఏమంత సులువు కాదు. 

మరి అవి కొండలు కాదు గుండెలు

మృదువుగా మార్చడానికి నా గుండెను డైనమేట్ చేయాలని ఆలస్యంగా తెలిసింది

**********

అవ్యక్తానుభవ వీచికలు అటు పయనించవేమో

హృదయగత సంచలనాలు నువ్వు గుర్తించలేదేమో

అద్దంలో తారుమారైన కుడి యెడమల్లా మనం  మారిపోతే

రహస్య మాంత్రికుడు సృష్టించే అలజడి పేరే ప్రణయం

అని నీకు తెలుసా.. 

******************

నాకొకటే భయం 

నువ్వు నన్ను ప్రేమించడానికి పూనుకునే వేళకు

నేను నిన్ను ద్వేషించే పని మొదలెడతానేమోనని

వద్దు వద్దు, భూమిపై కురిసిన వర్షం మేఘమవ్వడం

కాలయాపన కాదని నాకు విదితమే. 

*************************

వంతెనలు కూలిపోయాక  వొడ్డులు వొంటరివి

అనుబంధాలు నెత్తురోడుతూ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతాయి. కరుణించి దరి చేర్చుకునే దైవం సముద్రం. 

కాగితపు పడవులకు తీరాలుంటాయా?

*****************

విచారపు గొడుగు నీడలో 

రేయింబవళ్ళు  దీర్ఘయాత్రికుడినై సంచరిస్తున్న

భక్షించి శిక్షించి విముక్తి నైనా కలిపించు వలపు రాక్షసీ

Pics: Gibbs garden Ga 

కామెంట్‌లు లేవు: