3, జనవరి 2023, మంగళవారం

అనొద్దు


 అనొద్దు.. 

వీడ్కోలు తాత్కాలికం అయినప్పుడు

పర్లేదు, చెప్పకుండా వెళ్ళొచ్చు

నీ కోసం యెదురుచూపులు లేకపోయినా

రావద్దు అని అనుకోవద్దు

మళ్ళీ రా.. అని అస్సలు చెప్పను

వస్తావు కదా.. అని ఆశ వెలిబుచ్చను

కాలాన్ని విభజించే రేపగలు

నీవున్నావనే సత్యానికి సాక్ష్యాలు


మళ్ళీ కలుద్దాం అనే మాట కొందరికి 

కొన్నింటికి అసలు వర్తించదు. 

మరుగుజ్జు మాటలవి

అస్తిత్వరూపానికి అంతెత్తు రూపాలతో నిలిచిన వారికి

ఆ ముచ్చట యెలా చెప్పను.

ఓరి దేవుడా.. ఇంకా యీ మాట వారితో చెప్పాను కాదు

అదెంత హాస్యాస్పదం 😊
కామెంట్‌లు లేవు: