17, జనవరి 2023, మంగళవారం

కలల సీతాకోకచిలుక

జాలి తలచి అలసిన కనురెప్పలపై

నిశ్శబ్దంగా వాలింది కలల సీతాకోకచిలుక

జడత్వం నిండిన మనసును రూపం మార్చుకోని 

ఆలోచనలను  యెంతగా కుట్టి కుదిపిందనీ


 అధిరోహించలేని శిఖరాలను దారి తెలియని లోయలను

పచ్చని మైదానాలను యెడారి చెప్పే రాత్రి రహస్యాలను 

మరులు గొలిపే మర్మాలను భ్రాంతిగా తొలిచే సత్యాలను

యెన్నెన్ని పరిచయం చేసిందనీ


మీటబడిన రహస్యతంత్రులు చెలరేగిన అలజడులు

పన్నీటి గంధపు చిలకరింపులు  కలిగిన సాంత్వనలు 

యెన్నింటికి సాక్షీభూతంగా నిలిచిందనీ


మనః దేహాలను రసప్లావితం లో తేల్చిన 

అనుభవైకవేద్యమైన ఆ సంగతులను

పదిలపరుచుకోవడమో పంచుకోవడమో 

యెంత అసాధ్యమనీ


రెప్పలు విప్పితే  రెక్కలు విరుగుతాయనీ 

కలల సీతాకోకచిలుక బుుతువు మారిందని 

యెగిరి పోతుందనీ..
(చిత్రం సేకరణ )

కామెంట్‌లు లేవు: