23, ఏప్రిల్ 2024, మంగళవారం

ఆనందమానందమాయే!


Blessed with Baby Girl. I became a grandmother, one more time.

 చైత్ర శుద్ద చతుర్దశి చందమామ.. మా ఇంట్లో ఉదయించింది. April 22 ధరిత్రి దినోత్సవం కూడా కదా! 😍❤️❤️

ఈ రోజు నేను తీసిన చిత్రం యిది. 


మనవరాలితో నా సంభాషణ. ఆమె అప్పటికి పెద్ద మనవరాలిగా  పిలవబడలేదు. 😊

నాయనమ్మ: బంగారు తల్లీ! నువ్వు ఇక స్కూల్ కి వెళ్ళాలి కదా! 

మనమరాలు: నువ్వు నా హ్యాపీ బర్త్ డే కి రా.. నాయనమ్మా! 

నాయనమ్మ: ఇప్పుడు రాలేనమ్మా.. నెక్స్ట్ బర్త్ డే కి వస్తాను. అప్పుడు చెల్లి బర్త్ డే కూడా వస్తుంది కదా! 

మనవరాలు: కాదు నాయనమ్మా! నువ్విప్పుడే రావాలి. 

నాయనమ్మ: లేదు బంగారు తల్లీ! మీ దేశం వాడు నన్ను యిప్పుడు రానీయడు. అది సరే కానీ, నీకు చెల్లి పుడుతుంది కదా! నా కివ్వు అమ్మా! చెల్లి ని నేను పెంచుకుంటాను.

మనవరాలు: అయిష్టంగా చూసింది. కాసేపు ఆలోచించింది. తర్వాత “ఇట్స్ మై ఓన్” నేను ఇవ్వను నీకు. 

నాయనమ్మ: నవ్వుకుంది. కాదమ్మా.. చెల్లి ని నాకివ్వు తల్లీ, నేను పెంచుకుంటాను. నీకు హాలిడేస్ వచ్చేసరికి తీసుకొస్తాను.

మనవరాలు: నేనూ, నాన్న నీదగ్గరికి ఇండియా వస్తాం. నీ దగ్గర నేను వుంటానే, సరేనా! 

నాయనమ్మ: నవ్వుకుంది. ఇంకా తను చూడని తన చెల్లి పై ఎంత ప్రేమ. తన చెల్లి ని ఇవ్వడానికి యిష్టపడటం లేదు. అలాగే నాయనమ్మ ను నిరాశపర్చడం యిష్టం లేదు. 

ఎంత సున్నితంగా సముదాయింపుగా చెప్పింది. ఒక విధంగా నాయనమ్మ కి నిరాశ ని పోగొట్టింది. తన మాటలతో ఉపశమనం కల్గించింది. బంగారు తల్లి, లవ్ లీ గర్ల్, విశాల హృదయం. నాయనమ్మ మనవరాలిని మనసారా దీవించింది. చల్లగా వుండు తల్లీ!  అని. 

నా కొడుకు కోడలి ని ..చక్కని కుటుంబంతో  చల్లగా వర్ధిలండీ అని ఆశీర్వదిస్తూ.. 

ఎవరికైనా ఒకే ఒక్క సంతానం వుండకూడదు. వారు వొంటరిగా వుండటం వల్ల యితరులతో పంచుకోవడం అస్సలు తెలియదు. అడగక ముందే అన్నీ కొని యిచ్చే తల్లిదండ్రులు నాయనమ్మ అమ్మమ్మ తాతయ్యల ప్రేమ గారాబం, అతి శ్రద్ధ వల్ల.. వాళ్ళు స్వార్ధపరులుగా పెరగడానికి మారడానికి అవకాశం వుంది. ఆఖరికి వాళ్ళు 

యేదైనా సరే తల్లిదండ్రులతో కూడా పంచుకోవడానికి యిష్టపడరు. అందుకే వొకరితో చాలు అనుకోకుండా యిద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు వుండటం పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యానికి మంచిది. కుటుంబంలో అనుబంధానికి పెద్ద పీట వేసినట్లే! ఇప్పటి తల్లిదండ్రులు చాలామంది ఆలోచించాల్సిన విషయం యిది. 

2024 ఏఫ్రియల్ 22 ✍️ 


కామెంట్‌లు లేవు: