8, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

కార్తీక దీపోత్సవం

శివ సన్నిధిలో ..కార్తీక దీపోత్సవం ..