25, ఏప్రిల్ 2016, సోమవారం

అనిపిస్తూ

అనిపిస్తూ ... 

కొందరిని వింటుంటే 
వారితో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నట్లనిపిస్తుంది 
కొందరిని చూస్తుంటే 
రంధ్రాన్వేషణ చేసినట్లనిపిస్తుంది  
కలగలిసి  నడుద్దామనుకున్న వారితో  కలిసి 
గమ్యం వైపు పరుగులు తీస్తున్నప్పుడే 
బ్రతుకుకి అర్ధముందనిపిస్తూఉంటుంది .

దుఃఖ  ఛాయ పడని  జీవితానికి  
వెలుగురేక  విలువ తెలియదనిపిస్తుంది 
కలల్ని  పగలకుండా కాపాడుకుంటూనే 
ఉబికొచ్చె కన్నీళ్ళని దహనం చేయాలనిపిస్తుంది  

కులమతరక్కసి వలకి చిక్కుకోకుండా 
ద్వేష బీజాలు జల్లకుండా  
ప్రేమ మొలకలై వనంలా విస్తరించాలనిపిస్తూ ఉంటుంది
కాఫీని, కవిత్వాన్ని బొట్లు బొట్లుగా లోపలికంటా 
ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు బతికే  ఉన్నానపిస్తుంటుంది. 

చేయవలసిన యుద్ధం చాలానే  ఉంటుంది  
ఆవేశం అతిగా ఉన్నా ఉద్వేగం ఉసిగొల్పుతున్నా 
శక్తి సన్నగిల్లుతుందనిపిస్తుంది  

మాటలు తూటాల్లా పేల్చడానికి ముందు
అనురాగ  రాగమాలికలని అదిమేసే ఉంచాలనిపిస్తుంది 
మనసుకి మరతనం తొడుగేసుకోవాలనిపిస్తుంది  
ప్రక్కనోడికి  మన వ్యూహాలు తెలియకుండా  
ఆలోచనలని  ముంతలో దాచే ఉంచాలనిపిస్తుంది 
పొల్లుమాటలు  రాకుండా పెదవుల్ని  కుట్టేసుకోవాలనిపిస్తుంది   
  

లోయల్లోని పూల తోటల వైపుకి వేరెవరో
వేలు చూపితే  వెళ్ళడం వీరత్వం కాదనిపిస్తుంది   
అచల శ్రేణీ పైకెళ్ళే   కొంగ్రత్త దారులని  
ఎవరికి వారే జిజ్ఞాసతో   కనుక్కోవాల్సి ఉంటుందనిపిస్తుంది   
ఈ అనిపిస్తూ..  ఉన్న ప్రయాణంలో గుర్రం రౌతు 
నేనే  అవ్వాలసి ఉంటుంది.