22, ఏప్రిల్ 2016, శుక్రవారం

సారంగ లో...
అలజడితో నిద్రపట్టని రాత్రులు . వ్యక్తిగత సమస్యలతో మాత్రం కాదు . అంతా సభ్యసమాజం గురించే ఆందోళన. అలా నిద్రపట్టని నడిరేతిరి పక్క మీద నుండి లేచొచ్చి సిస్టం ముందు కూర్చున్నా ! వ్రాయడం మొదలపెట్టాను. రెండున్నర గంటలలో ... ఒక రూపం ఏర్పడింది. అది కథ అవుతుందని అదొక చైతన్య స్రవంతి అని నాకు తెలియనే తెలియదు. అచ్చులో చూసుకోవడం సంతృప్తి నిచ్చింది. చైతన్య స్రవంతిలో ఎంత బాగా వ్రాసారు అని ఒక మిత్రుడు మెచ్చుకునేదాక నాకు కథ అచ్చైన విషయమూ తెలియదు. 

"సారంగ" కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములతో ..


ఈ వారం   సారంగ లో  నేను వ్రాసిన కథ  "ఇల్లాలి అసహనం"     ఈ లింక్  లో ...కామెంట్‌లు లేవు: