21, నవంబర్ 2017, మంగళవారం

అంతర్జ్వలనంలో నుండి.....

ఈ రోజు నా బ్లాగ్ పుట్టిన రోజు.
బ్లాగర్ గా యేడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని యెనిమిదో సంవత్సరంలో అడుగిడబోతున్నాను. నిజానికి నేను నాలుగేళ్ళు కూడా క్రమబద్దంగా బ్లాగ్ వ్రాయలేదు, అయినా నా బ్లాగ్ కి సందర్శకుల రాక యెక్కువే అని గూగుల్ వీక్షకుల సంఖ్య చెపుతుంది. ఎన్నో వ్రాయూలని వుంటుంది. భుజంనొప్పి నిరుత్సాహం వల్ల వ్రాయడం తగ్గించాను.
ఈ రోజు నాకు బ్లాగ్ రూపొందించి యిచ్చిన నేస్తం "వైష్ణవి" గుర్తు చేసింది బ్లాగ్ పుట్టినరోజని. హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు వైషూ డియర్. పై పై మెరుగుల స్నేహ ప్రపంచపు లోగిళ్ళలో... అసలయిన స్వచ్ఛమైన చిరునామా రూపానివి నీవు.
మళ్ళీ బ్లాగ్ వ్రాస్తూ తీరికలేకుండావుండాలి... చురకత్తి నువ్వు అని ముందుకు నెట్టడానికి నాకు సమీపంలో లేవు... నా ప్రియ నేస్తాలందరూ ... నాకు దూరంగా వున్నా నాహృదయంలోనే వుంటారు. హృదయంతో వింటారు. .. నా సంగతులను... ఈ బ్లాగ్ ముచ్చట్ల రూపంలో.
ఏడేళ్ళు వొక కలలా గడిచిపోయాయి.. ఓ అల అలసి పోకుండా పడి లేస్తూనే వుంది. నవశకానికి దారిచూపింది. దాని వెనుక నువ్వున్నావు. सिर्फ़ तुम. వైషూ.. అందుకు నీకు మరీ మరీ కృతజ్ఞతలు.
నా బ్లాగ్ పుట్టినరోజు... నా మరో పుట్టిననరోజు. నన్ను నేను డైరీ మాదిరి చదువుకుంటూ, సమీక్షించుకుంటూ, విమర్శించుకుంటూ... బ్లాగ్ ఉలితో జీవనశిల్పాన్ని మలచుకున్నాను. ఇంకేమి కావాలి నాకు.. మొన్నీమధ్య సమకాలీన రచయిత వెంకట కృష్ణ గారు యిచ్చిన కితాబ్ "అంతర్జాలం నుండీ అంతర్జ్వలనంలోకి" చాలును కదా! నిజానికి నేను అంతర్జ్వలనంలో నుండి అంతర్జాలం లోకి నడిచొచ్చిన సంగతి నా ప్రియ మిత్రులకే తెలుసు .
పాఠకుల, వీక్షకుల అభిప్రాయాలు. ప్రోత్సాహం ఎల్లప్పుడూ సరి కొత్త ఊపిరిని అందిస్తూ ... 380580 మందిమి మీ బ్లాగ్ దర్శించామని ,149383 సహా బ్లాగర్లు నన్ను చదువుతూనే ఉన్నారని 10202 మంది నేను ఎవరా అని ఆసక్తిగా చూసారని చెపుతుంటే .. నాకు గర్వంగానే కాదు సిగ్గుగా ఉంటుంది ఎందుకు వ్రాయడం మానేసానా ..అని . కొన్నాళ్ళ తర్వాత వ్రాస్తూనే ఉంటాను . ప్రస్తుతానికి విరామసమయం. నా బ్లాగ్ మిత్రులు చాలా మంది ఇక్కడ మిత్ర బృందంలో ఉన్నారు ..వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ...
"వనజ వనమాలి" కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు .కామెంట్‌లు లేవు: