22, నవంబర్ 2017, బుధవారం

చిత్ర కవితలు


ప్రయాణం ఆగినాక .. ఉండటానికి లేకపోవడానికి పెద్దగా తేడా ఏమీ లేదు
అప్పుడెక్కడో ఉన్నావ్ ,మరిప్పుడెక్కడో ఉన్నావ్ . చూపుకి చిక్కకుండా మనసుకి దక్కకుండా
గడ్డిపూవు జీవితాలు ఇవి,ముగియడమే ఓ ప్రహసనం .


ఒక కల చిట్లిపోయిన తర్వాత రెండవసారి కల కంటూ
అవి నిజమవుతాయనుకోవడమే "జీవితం "


కినుక
అందరి హృదయంలో నేనున్నానంటారు
నా హృదయంలో ఎవరున్నారో ఒక్కరైనా అడగరే  మరి !


బంధం
ఈ బాహువులు ప్రేమాయుధాలు
బిడ్డని సదా సంరక్షించడంలో
మరింత  బల సంపన్నమవుతాయి
మరీ పునీతమవుతాయి

కామెంట్‌లు లేవు: