24, నవంబర్ 2017, శుక్రవారం

అమ్మ ఆశీస్సులు

ఛాయాచిత్రాలంటే ఇష్టపడని అబ్బాయి
అబ్బాయి కంటికెదురుగా ఎప్పుడూ ఉండటం సాధ్యం కాదు కదా !
ప్రతి సందర్భాన్ని మనసు పటంలోనే కాదు ఛాయాచిత్రాలలోను బంధించి ఉంచుకోవాలనుకునే అమ్మ.
అమ్మ క్లిక్ మనిపించినప్పుడల్లా అబ్బాయి చిరాకు పడటం,వద్దన్నానా అనడం
అమ్మ - అబ్బాయి మధ్య అతి సహజమైన విషయం. 
ఒక మనిషి నుండి " అమ్మ" గా మారిన అపురూపమైన రోజు
సూర్యచంద్రుల నక్షత్ర కాంతులన్నీ అమ్మ మనసులో విరిసిన రోజు ..ఈ రోజు.
అమ్మ కడుపు చల్లగా,అత్త కడుపు చల్లగా బ్రతకరా బ్రతకరా పచ్చగా ..
చిన్నీ బంగారం ..
ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు నిండు నూరేళ్ళు జరుపుకోవాలని ..
చైతన్యవంతమైన జీవన గమనం తో..
స్ఫూర్తి కరమైన మార్గంలో నడుస్తూ..
సుఖసంతోషాలతో..ఆయురారోగ్యములతో.. పుత్ర పౌత్రాభివృద్దితో
యశస్విభవ గా దేదీప్యమానంగా వెలుగొందాలని ..
మనసారా దీవిస్తూ..
భగవంతుని కరుణా కటాక్షములు అన్నింటా లభించాలని కోరుకుంటూ...
హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ..
నిండు మనస్సు తో.. ఆశీస్సులు.. అందిస్తూ..
ప్రేమతో..దీవెనలతో.. అమ్మ.కామెంట్‌లు లేవు: