8, ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం

పల్లెటూర్లే పట్టుగొమ్మలు

పల్లెటూర్లే పట్టుగొమ్మలు (వాస్తవ చిత్రం )
ఉదయాన్నే ఓ పల్లెటూరి మధ్య నుండి ప్రయాణిస్తూ ఊరిని ఆసక్తిగా పరిశీలిస్తున్నాడు రాజేష్
రోడ్డు వారగా కొద్ది కొద్ది దూరంలో నిలబెట్టబడిన ముగ్గురి నాయకుల విగ్రహాలు. వాటి చుట్టూ కట్టిన చప్టాలపై అక్కడ కొందరు ఇక్కడ కొందరు కూర్చుని వార్తాపత్రికలు చదువుకుంటూ చర్చించుకుంటూ కనిపించారు. మళ్ళీ మద్యాహ్నం రెండున్నర గంటలపుడు తిరిగివస్తున్నప్పుడు కొంచెం యెక్కువమంది మనషులు మళ్ళీ అదే స్థితిలో యెదుటి వారిని క్రోధంగా చూస్తూ సీరియస్ గా చర్చలు జరుపుకుంటూ కనబడ్డారు.
ప్రతి ఇంట్లో నుండి టి వి ల హోరు.
మరి కొన్నాళ్ళకు అతను అదే దారిలో అదే సమయాలకు వెళ్ళడం రావడం. మరొక నెల తర్వాత అలాగే వెళ్లడం రావడం ఎప్పుడెళ్ళినా అదే మాదిరిగా మనుషులు పేపర్లు చర్చలు.
డ్రైవర్ అన్నాడిలా.. "ఏంటి సార్.. వీళ్ళంతా పేపర్ చదవడం నాయకుల కోసం పోట్లాడుకోవడమేనా ".
"చేయడానికి పని పాటా బరువు బాధ్యతలు లేకుండా వుండేవాళ్ళు అంతకన్నా ఏం చేస్తారు" అన్నాడు రాజేష్:
"పనులు లేకుండా చేయడం తేలిక.విగ్రహాలు లేకుండా చేయడం కష్టం సార్ "అన్నాడు డ్రైవర్ .
"మరి అభివృద్ధి అంటే యిదే "అని రాజేష్ అంటే
"నాయకుల అభివృద్ధి విగ్రహాల అభివృద్ధి. ఇదే ఇదే.. అసలైన దేశ అభివృద్ధి. దేశ అభివృద్ధికి పల్లెటూర్లే పట్టుగొమ్మలు" అన్నాడు పెద్దగా చదువుకోని డ్రైవర్.

కామెంట్‌లు లేవు: