6, ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం

అవార్డ్అవార్డ్

అతనిప్పుడు డాక్టర్ అయ్యాడు తెలుసా?
అదెప్పుడు చదివాడు
మనుషులను బాగా చదివాడు
ముందు సూఫీ కవిత్వం వ్రాసాడు అవార్డ్లు వచ్చాయి.
అనాధాశ్రమం స్థాపించాడు గేయాలు వ్రాసాడు గుండెలను కదిలించాడు.
తర్వాత పుట్ పాత్ మీద అనాధలకు బిర్యానీ తినిపించాడు. ఇవ్వన్నీ చూసి ధనవంతులు విరాళాలిచ్చారు సంస్థలు అవార్డులిచ్చాయి. అందులో ఈ డాక్టర్ అవార్డు ఒకటి.
వీటన్నింటికి ముందు అసలతనేం చేసేవాడు?
ఫోటోగ్రాఫర్. అతని ప్రయాణంలో కెమెరాని ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు. వార్తా పత్రికను ఫేస్ బుక్ ను కూడా గుర్తుంచుకున్నాడు అదే అతని విజయ రహస్యం
సరేమరి. హృదయాన్ని ఫోటో తీసి చూపిస్తే దేవుడు అనే అవార్డ్ వస్తుంది. ముందు ఆ పని చేయమని చెప్పు.
(చిన్న కథ ) 

కామెంట్‌లు లేవు: