20, ఫిబ్రవరి 2023, సోమవారం

కుల వృక్షం కథ మరొకసారి

 కుల వృక్షం కథ .. ఆస్ట్రేలియా నుండి వెలువడే తెలుగు మాసపత్రిక "వీధి అరుగు" లో ఆణిముత్యాలు శీర్షికన ప్రచురింపబడింది. 
కథ ను మిత్రులందరూ చదవగలరని ఆశిస్తూ.. ధన్యవాదాలు


కామెంట్‌లు లేవు: