8, ఫిబ్రవరి 2015, ఆదివారం

అరుదైన మ్యూజిక్ బిట్రావోయి చందమామ చిత్రంలో "స్వప్న వేణువేదో సంగీతమాలపించే " పాటకి  ముందు ఆ చిత్రంలో ఒక సూపర్బ్ మ్యూజిక్ బిట్ ఉంది . ఆ బిట్ అంటే నాకు చాలా ..చాలా  ఇష్టం . ఆ ఇష్టంతో వెబ్ అంతా గాలించాను . ఆ  బిట్ ని  ఆడియోలో జతపరచలేదు  అందుకే ఎంత ప్రయత్నించినా లభ్యం కాలేదు కనుక  నా లాంటి సంగీత ప్రేమికుల కోసం నేనే కొంత శ్రమించి,శ్రద్ధ తీసుకుని ఈ వీడియో చేసాను . నా ప్రయత్నం ఎలా ఉందొ చూసి చెప్పండి ...  అదివరకు కూడా ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ తో  చర్చించాను కదా ! అందరూ అప్పుడు  సాంగ్  లింక్  ఇచ్చారు కదా ! కానీ  నేను అడిగిన బిట్ ఇది . ఎలాగోలా నేనే సాధించానొచ్  !  :)