30, జులై 2018, సోమవారం

తాజాగా...

కవిత్వం వ్రాయడానికి 

కలమూ కాగితమూ కీ బోర్డ్ డిజిటల్ పేజీ యే కావాలా యిప్పుడు ? 

ఆ గుబురు మీసాల క్రింద దాక్కున్న చిన్న చిర్నవ్వు ఆ గడ్డం నొక్కు 

చంద్రకాంతిని  గ్రోలి  తూలి వెలిగే ఆ కళ్ళు 

మేకప్ పొరలు దాయలేని 

నుదిటి మీద మూడు అడ్డు గీతలు చాలవూ 


ఆ చంద్ర బింబం లాంటి ఆ  ముఖాన్ని రెండు అరచేతుల మధ్యకి తీసుకుని 

కళ్ళలోకి కళ్ళు ప్రవహించిన క్షణాలని 

అరంగుళం దూరంలో ఆపేసి భుజాలమీదుగా క్రిందికి సాగి 

రెండు ముంజేతులను అందుకుని కళ్ళ కద్దుకోవడం కవిత్వం కాదూ ..  


పదేళ్ళుగా .. క్షణ క్షణానికి తాజాగా పూచే భావాలివి  

నా అయిదో ఆకాశమా . 

రానే కూడదు కానీ  

వచ్చాక సౌందర్య సృహ అంటుకోనిదెపుడని

రాలినప్పుడు కానీ ఆగనిది ఈ మృదు మధుర  కవనమని

చెప్పడమెలాగూ అనడం ఇక కుదరదని. 


(నిన్ననే సున్నితంగా భావోద్వేగాలతో నింపబడిన కథలేవీ రావడం లేదు అన్న కవి మిత్రుడికి కథలా అనిపించే కవిత్వం ..ఇదిగో ..అంటూ ..)
కామెంట్‌లు లేవు: