28, జులై 2018, శనివారం

కథపై స్పందన
బి హైండ్ హెర్ స్మైల్ కథ పై ఒక నిజమైన పాఠకుడి ప్రతిస్పందన .. 
పత్రికలో రాలేదని ..తాపత్రయపడి ..నాకు మెసేజ్ చేసి మెయిల్ ఐ డి ఇప్పించుకుని అభిప్రాయం పంపారు. 
రచయితకు ఇంతకన్నా ఏం కావాలి !? కథ లింక్ ఇక్కడ కామెంట్‌లు లేవు: