24, ఆగస్టు 2019, శనివారం

రోజు వారి ఆలోచనలు కొన్ని...రోజు వారి ఆలోచనలు కొన్ని...
వచ్చే పండగ కోసం సరిగా నిద్రపోని గత రాత్రి ఇవాళ త్వరగా పడకేసింది అలసిన కనురెప్పలపై మస్కారాలా పూసుకున్న సంతోషాన్ని తుడవకుండానే.
****
వాన వాసన వాన శబ్దం యెరిగి వుండటానికి ఓ ఏడాది వయసు చాలునేమో బిడ్డకు
తలపులవానలో తడిసి ఆరడమంటే యేమిటో మీద పడుతున్న ముదిమిలో కూడా తెలియకపోవడమన్న దురదృష్టం ఇంకొకటి లేదు మనిషికి.
******
లిఫ్ట్ లో నుండి ఘాటైన పరిమళం ఏ అదుపు ఆజ్ఞ లేకుండా వంటింటిదాకా జొచ్చుకుని వచ్చినట్టు మనుషులు రాలేరు కదా.. గుండెలో అడుగుల సడి ముద్రింపబడితే తప్ప.
******
దేహంపై యవ్వనం చిగురులు తొడుగుతుంది ఏ చినుకుకూ తడవకుండానే. రాలే కాలానికి జడివానక్కూడా యెన్నిమార్లు తడిసినా రానేరాదు పాపం!
23/08/2019. 11:10 PM.

కామెంట్‌లు లేవు: