6, జులై 2011, బుధవారం

నది వంటి పరుగు కదా.. మానవ జీవన ప్రయాణం

నగరం నిద్ర పోయిన వేళ.. ఈ చిత్రంలో.. పాటవినగానే నాకు యెంత బాగా నచ్చిందో..చెప్పలేను. నిద్ర పోతున్న మనని నిద్ర లేపుతుంది.  నట రాజ పూజ చేసి  ఇక్కడ పాట వినండి. వింటూ.. ఇది చూడండీ!

నది వంటి పరుగు కధ మానవ జీవన ప్రయాణం .. సుద్దాల అశోక్ తేజ..గారు అందించిన  సాహిత్యం..యెంత గొప్పగా ఉందో.. 

ఈ..పాట వింటూ ఉంటె.. ఒడలు.. ఎంత   ఉద్విగ్నతకు..గురి అయిందో.. చెప్పలేను..  సాహిత్యం,సంగీతం సమపాళ్ళలో ఉండి.. శంకరమహదేవన్ గళంలో.. ఎంతో.. సరళంగా..అందంగా ఒదిగిపోయింది.. 


నటరాజ పూజ చేసి అభినవ నాట్య యోగమే..మనిషి జీవితం..

నాట్యం ఒక యోగం..నిజంగా.. అది అందరికి రాదు ఆ  భాగ్యం  లభించడం..యోగం కదా!. అలాటి యోగ్య మైన అభినవ  నాట్యం తో....నటరాజ పూజ చేయడం అటువంటిదే ..మనిషి జీవితంని  పోల్చడం.. యెంత ఉత్కృష్ట భావం.. అంకిత భావం తో మనిషి చేసే పని.. భగవంతుని పూజించడం లాంటిదని చెప్పడం కూడా అందుకే  కాబోలు. 

కడ కడలి దాక  ఎడ తెగక సాగు 
నది వంటి పరుగు కద మానవ జీవన ప్రయాణం..
మనిషి జీవితం నది ప్రయాణం లాటిది.. నది నడక  సాగి సాగి...ఆఖరికి..సముద్రుడి ఒడికి   ..చేరడం తోనే.. ప్రయాణం ముగుస్తుంది. .అలాటి   నది ప్రయాణం లాటిదే..మానవ జీవన ప్రయాణం..ని చెప్పడం.. నాకు ఎంత నచ్చిందో!.  ఇలా..ఇంతకీ ముందు..ఎందరో..చెప్పారు..ఇప్పుడు చెపుతున్నారు..ఇక ముందు చెపుతారు. కూడ.. ఎందుకంటే..అది వాస్తమైన పోలిక గనుక. 

జనన మరణముల నడుమ ఉన్న 
ప్రతి  క్షణం  క్షణము... 
ఎన్ని నటనలు,ఎన్ని భంగిమలు
ఎన్ని ముద్రలు, ఎన్నిరసములు 
ఎన్ని భావముల జీవ కళల సంయోగమెల్ల  (నట) 

నిజం ప్రతి క్షణం క్షణం  చావు పుట్టుకుల మద్య ఉన్న ఈ జీవితంలో..  ఎన్ని భావనలు.. ఎన్ని నటనలు, నవరసాల జీవనం అంతా..జీవన కళ లే  .. కదా  !

అమ్మ పేగు నుండి తెగి పడి.. 
నేలమ్మ ఒడిన చేరిన నుండి.. 
ఎన్ని తప్పటడుగులు  ,ఎన్ని తప్పుటడుగులతో కూడుకుని 
ఎన్నెన్ని నడకలు,ఎన్నెన్ని పరుగులు 
ఎన్నెన్ని మలుపులు ఏపూట మజిలీ.. ఏ వైపు కదిలి. 
ఏ శిఖరమునకు పైకి ఎగసి ఎగసి
ఏ లోయలోకి జలపాతమల్లె  
ఇక భువికి దూకి
కడ కడలి దాక ఎడ తెగక సాగు (కడ)
నది వంటి పరుగు కద మానవ జీవన ప్రయాణం.  (నటరాజ)   

ఇంత అర్ధం ఎంత సొంపుగా..మన మాతృ బాష లో ఒదిగి పోయిందో కదా.. !?
మనిషి పాప గా అమ్మ పేగునుండి తెగి పడి.. నేలమ్మ ఒడిన పడి.. ఎన్ని తప్పటడుగులు వేసి నేర్చు కుంటామో..
అలాగే అన్ని తప్పు టడుగులు  వేస్తూ..ఎన్ని విధాలుగా..నడక మార్చుకుంటూ..నడత దిద్దుకుంటూ..ఏయే మలుపుల్లోనో.. ఏ పూటకా పూట మజిలీలు  చేస్తూ..  ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహిస్తామో.. .. ఏ పాతాళంలోకి.. జారి పోతామో.. లేదా సాఫీగా.. జీవన ప్రయాణం  సాగిస్తామో కదా..  ఆ అర్ధం అనంతం అయ్యింది ఇక్కడ. 


ఆది నర్తనం...నకాది మూర్తి ..
దయ భక్తి..తాండవా దీప్తి..
ఆ శంకరునికి..
శైశవము నుండి శవమయ్యేదాక, శివమయ్యే దాక 
ప్రతి నిమిష నిమిష ఆనంద భాష్ఫములతో..ను...
కన్నీటి పుష్ఫములతోను (నట)

ఆది నర్తనం ..ఈ సృష్టిలో..ఆది  నర్తనం..ఈశ్వరునిది. నకాది మూర్తి. న నాశనం లేని..ఆది మూర్తి..శివుడోక్కడే! ఈ సృష్టిలో.. శివునికి  ..ముందు ఎవరు పుట్టలేదు..ఒక వేళ  పుట్టినా.. మనుగడ లేదు. శివుని ముందు వెనుక కూడా.. ఆయన తప్ప ఎవరు లేని ఉండని నాశనం లేని మూర్తి. దయా భక్తి ..నిత్యం..ఆనంద తాండవంతో..లోకాలను దీప్తి తో..వెలిగిమ్పజేసే  ఆ శంకరునకు.. మనం  పుట్టినప్పటి నుండి శవ మయ్యేదాక .. ఆయనలో..కలసి శివ మయ్యేదాక .. ప్రతి క్షణం  ఆనంద భాష్ఫములతూ  ..జీవిస్తూ.... కన్నీటి పుష్ఫముల్తో.. తరిస్తూ..ని అర్ధం  ఉన్నట్లు ఉంది. 
నేను ఈ చిత్రం ఇంకా..చూడలేదు. బహుశా .. చిత్ర నాయిక పై.. చిత్రీకరించి ఉండ వచ్చు అనిపిస్తుంది అర్ధమును బట్టి.


పరుగులెత్తు వేళ   పయనించు త్రోవ 
రాళ్ళు  ముళ్ళు ఎన్నెన్ని ఉన్నా
ఒడిదుడుకులున్నా ,సుడిగాలులున్న 
వెనుతిరగకుండా క్షణమాగకుండా
ప్రతి గాయ గాయమొక భాష్య గేయంబుగా.. 
గుణ పాట్య భాగముగా  తలచి..
అలుపు లేక చేరాల్సి ఉన్న లక్ష్యమును గెలిచి   .
కడ కడలి దాక ఎడ తెగక సాగు (కడ)
నది వంటి పరుగు కద మానవ జీవన  ప్రయాణం  .(నట)

మన నడకలో  ..రాళ్ళు  ముళ్ళు ఎన్ని ఉన్నా..ఒడిదొడుకులు ఉన్న సుడిగాలులు ఎదురైనా..కొట్టుకు పోకుండా 
వెన్ను చూపక తగిలిన గాయాలని.. జీవన భాష్యం చెప్పుకునే గేయము లాగా మార్చుకుని..పాడుకుంటూ.. ఆ.. అనుభవాలని.. గుణ పాటాలుగా..తీసుకుని ..అలుపెరుగక తను అనుకున్న  లక్ష్యం  చేరుకోవడమే.. మనిషి పని.
అని ఉద్భోదిస్తూ..సాగిన సాహిత్యం... ఒకప్పటి..తరంగిణి..పాట.. గుర్తు కు తెస్తుంది.


సుద్దాల అశోక్ తేజ  పాట లోని భావాలు ఎప్పుడు ..నేల విడిచి సాము చేయవు. ఉన్నదానిని ఉన్నట్లు చెప్పడం..హృద్యంగా..చెప్పడం..ఆయన లక్షణం. అందుకే  ..అయన పాట మది మదిని తాకుతుంది...వినగా వినగా.. ఎంత బాగుందో..ఈ పాట. 

పాట లిరిక్ దొరకడం కష్టం అయింది..అయినా.. తీరిక చేసుకుని.. పాట వింటూ.. లిరిక్స్ వ్రాసుకున్నాను. ..వింటూ ఉంటే  సాహిత్యం  ..అమృతం వోలె.. ఉంది. సంగీతం ..యశో కృష్ణ.. చాలా బాగా చేసారు. 

ఆలోచనామృతం సాహిత్యం అంటారు..అందుకే.. ఆ పాట లో..కోరస్..ఉంది..ఎవరి కోరస్ అన్నది నాకు తెలియదు.  నాకు బాగా నచ్చింది. పనిగట్టుకుని..మా అబ్బాయికి  ..కూడా వినిపించాను. తనకి నచ్చింది కూడా.  మీరు కూడా వినేయండి ..నచ్చితే ఒ..కామెంట్ పెట్టేయండీ!
         

2 వ్యాఖ్యలు:

రాజీవ్ రాఘవ్ చెప్పారు...

ఈ నాటి బిజి లైఫ్ లో ఇంత సృజనాత్మకంగా ఎలా వ్రాయగలుగుతున్నరండి మీరు....
నిజముగా మీరు చాలా బాగా రాస్తున్నారు.... ముఖ్యముగా కొత్త కొత్త సబ్జెక్టులను ఎంచుకొని అంత వేగంగా ఎలా తయారుచేయగలుగుతున్నారు...
రియల్లీ గ్రేట్ అండి మీరు.....

vishnu చెప్పారు...

చాలా బాగా వ్రాస్తున్నారు. మీ బ్లాగ్ మీ అభిప్రాయాలు ,మీకు ఇష్టమైన పాటలు అన్నీ చాల బాగున్నాయి..మాలాటి వారికి స్పూర్తిగా ఉన్నాయి.థేంక్ యూ మేడం. విష్ణు