29, మార్చి 2023, బుధవారం

సంపెంగపువ్వు

ఊహ అందంగా ఉంటుంది.. అక్షరాల్లోకి  వొంపకపోయినా మనసులో మెదిలినప్పుడు ముఖాన  దరహాస చంద్రికలు విరబూస్తాయి. 

రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ చిన్న కథలు చదివినప్పుడు ఆ కథల్లో కనబడే బాల్యం అమాయక ఊహలు ఆనందం కల్గిస్తాయి. మనం మరిచిపోయిన బాల్యాన్నో మన పిల్లల బాల్యాన్నో పిల్లల పిల్లల బాల్యాన్నో మన కళ్ళముందు సాక్షాత్కరిస్తాయి. కథలు వినడం వల్ల చదవడం వల్ల బాలల్లో సృజనాత్మక శక్తి పెంపొందుతుంది. 

ఈ మధ్య మనుమరాలితో పాటు .. రష్యన్ కార్టూన్ ఫిలిమ్స్  Masha and the Bear చూస్తూ ఉన్నాను.  పాపాయి నిద్రపోతున్నప్పుడో  టీవీ  పెడితే ఏం చూడాలనిపించదు. అప్రయత్నంగా అదే పెడుతుంటాను .తర్వాతెప్పుడో గ్రహింపుకు వచ్చి నవ్వుకుంటాను. 

ఇక నేను పరిచయం చేయబోయే  కవిత్వ కథ లో  ఒక పువ్వు స్థానంలో రచయిత లో బాల్య రచయిత ఊహ కనబడుతుంది. పాపాయి పువ్వు అవడం పువ్వే పాపాయిలా చిలిపి పనులు చేయడం ఆ పనులన్నీ అమ్మకు తెలుస్తూనే ఉండటం .. పాప అల్లరి  పాప తల్లి దినచర్య యెలా వుంటుందో తెలుపుతూ వుంటుంది.   మనం కూడా ఆ ఊహలో లీనమై. తర్వాత ఆలోచిస్తూ వుంటే భలే బావుంటుంది. పువ్వులు పాపలు బావుంటారు కదా! పిల్లలో ఊహ శక్తి ఇలా వుంటుందని తెలియజేయడమే కవి ఉద్దేశం.  

సంపెంగ పువ్వు అనే రచన రవీంద్రనాధ్ టాగూర్ The Champa flower అనే కవిత. నిజానికి Champa flower అంటే బెంగాలీ లో మనం దేవ గన్నేరు గా వ్యవహరించే plumeria flowers.


The Champa flower

by Rabindranath Tagore కవితా సంపుటిలో శీర్షిక కవిత యిది. Supposing I became a champa flower, just for fun, and grew on a branch high up that tree, and shook in the wind with laughter and danced upon the newly budded leaves, would you know me, mother?

You would call, "Baby, where are you?" and I should laugh to myself and keep quite quiet.

I should slyly open my petals and watch you at your work.

When after your bath, with wet hair spread on your shoulders, you walked through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayers, you would notice the scent of the flower, but not know that it came from me.

When after the midday meal you sat at the window reading Ramayana, and the tree's shadow fell over your hair and your lap, I should fling my wee little shadow on to the page of your book, just where you were reading.

But would you guess that it was the tiny shadow of your little child?

When in the evening you went to the cow-shed with the lighted lamp in your hand, I should suddenly drop on to the earth again and be your own baby once more, and beg you to tell me a story.

"Where have you been, you naughty child?"

"I won't tell you, mother." That's what you and I would say then.


చంపా పువ్వు దేవ గన్నేరు స్థానంలో మనమిప్పుడు. సంపెంగ పువ్వు అని చదువుకుందాం.


సంపెంగపువ్వు… రవీంద్రనాథ్ టాగూర్, భారతీయ కవి.

సరదాకి, నేను సంపంగి పువ్వునై చిటారుకొమ్మన పూచేననుకుందాం. గాలి కితకితలకి నవ్వుతూ కొత్తగా చిగురించిన ఆకులమీద ఊగుతుంటే, అమ్మా, నీకు తెలుస్తుందా?

నువ్వు “అమ్మాయీ? ఎక్కడున్నావు?” అని పిలుస్తావు. నేను నాలోనేను నవ్వుకుంటూ మౌనంగా మాటాడకుండా ఊరుకుంటాను. నేను మెల్లగా రేకల కన్నులు విప్పి నువ్వు చేస్తున్న పనులన్నీ గమనిస్తుంటాను.

నువ్వు స్నానం చేసేక, తడిజుత్తు నీ భుజం మీద పరుచుకుని ఉంటే, సంపెంగచెట్టు నీడవెంబడే నువ్వు తులసికోటదగ్గరకి పూజచెయ్యడానికి వెళతావు. నీకు సంపెంగపువ్వు వాసన తెలుస్తుందిగాని నా దగ్గరనుండి వచ్చిందనిమాత్రం తెలీదు.

మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత నువ్వు కిటికీ పక్క రామాయణం చదవడానికి కూర్చున్నప్పుడు, చెట్టు నీడ నీ జుత్తు మీదా ఒడిలోనూ పడ్డప్పుడు, నేను నా చిన్ని నీడని నువ్వు చదువుతున్న పేజీ మీదకి సరిగ్గా నువ్వు చదువుతున్న చోటే పడేలా కదిలిస్తాను.
కానీ, నీకు అది నీ చిన్నారి కూతురు నీడే అని పోల్చుకోగలవా?

సాయంత్రం చీకటి పడ్డాక చేతిలో లాంతరు పట్టుకుని నువ్వు గోశాలలోకి వెళ్ళినపుడు, నేను అకస్మాత్తుగా మళ్ళీ భూమిమీదకి రాలి, మరోసారి నీ కూతుర్ని అయిపోయి నీ కాళ్ళు పెనవేసుకుని కథ చెప్పమని మారాం చేస్తాను.

“పెంకి పిల్లా? ఇంతసేపూ ఎక్కడికెళ్ళావు?” అని నువ్వు దెబ్బలాడతావు.

“నేను చెప్పనుగా,” అని నేనంటాను.

******************
చిన్నపాప కోణంలో ఈ కథ బావుంది కదా ! 

 అలాగే  టాగూర్ చిన్న కథలు చదవండి ఈ కథ .. కె వి రమణారెడ్డి గారు అనువదించిన "పద్మ పూజ" కథలు కూడా బాగుంటాయి.  పద్మపూజ కథా సంపుటి అనువాద ప్రతి ఇక్కడ ఉచితంగా లభ్యమవుతుంది. డౌన్లోడ్ చేసి పిల్లలతో చదివించవచ్చు. మనం కూడా చదువుకోవచ్చు. 

 https://ia801405.us.archive.org/35/items/in.ernet.dli.2015.328806/2015.328806.Padmapooja.pdf .. 


కామెంట్‌లు లేవు: