26, మార్చి 2023, ఆదివారం

చిత్కళ పుట్టినరోజు..
 నేడు నా మనుమరాలు చిరంజీవి “నిహిర తాతినేని” మూడవ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటుంది.. 

అమ్మనాన్న ఏ పేరైనా పెట్టుకోనీ.. నేను నీకు పెట్టుకున్న పేరు నామ నక్షత్రం ప్రకారం “చిత్కళ”


శుభాశీస్సులు బంగారూ.. ఆ శ్రీగిరి పర్వతం నుండి జగత్ మాతాపితురుల కరుణ కటాక్షాలు నీపై సర్వకాలాలు ప్రసరిస్తూనే వుంటాయని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం.


పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ..బంగారం .. 

ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు నిండు నూరేళ్ళు జరుపుకోవాలని ..

సుఖసంతోషాలతో..ఆయురారోగ్యములతో.. పుత్ర పౌత్రాభివృద్దితో..యశస్విభవ గా దేదీప్యమానంగా వెలుగొందాలని ..మనసారా దీవిస్తూ..


భగవంతుని కరుణా కటాక్షములు అన్నింటా లభించాలని కోరుకుంటూ...

హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు .. శుభాశీస్సులు బంగారుతల్లీ.. 


కామెంట్‌లు లేవు: