5, నవంబర్ 2018, సోమవారం

పచ్చ బొట్టేసిన పాట

కొన్నిపాటలంతే ! మనసుపై పచ్చబొట్టేసి వుంటాయ్ అలాంటి పాటలలో యిదొకటి. సాహిత్యం మనసు కవి. మనసు అన్న పదం లేని పాటలు అరుదు. రెండు మనసుల పాట యిది.
పాటల ప్రేమికులైన కుసుమ మేడమ్,విజయకుమారి అక్క,  అల్లరి నేస్తం రమా, లక్ష్మి డియర్, పద్మజ సిస్టర్, నాకిష్టమైన పాటలు ప్లే చేయకుండా రేడియో వదిలేసి సంసారబంధంలో చిక్కున్న వైష్ణవి వీళ్ళందరికీ ఈ కానుక. నువ్వెరమ్మా మా చిత్రంలో పాటని కానుకగా యిస్తున్నావ్ అంటారేమో మురారి గారూ.. మీ చిత్రాలలో పాటలన్నీ మనసు దోచే పాటలేనండీ. అందుకే మీ చిత్రాలకి మహిళల అంతులేని ఆదరణ. మామ లేరని మీరు సినిమాలు తీయడం మానేయడమే మాకు బాధ. 

ఇదుగోండి ఆ పాట.. మీరూ చూసేయండి మరి.    


సూర్యుడు చూస్తున్నాడు చంద్రుడు వింటున్నాడు
నీవు నమ్మని వాడు నిజము చెబుతున్నాడు

సూర్యుడు చూస్తున్నాడు చంద్రుడు వింటున్నాడు
నీవు నమ్మని వాడు నిజము చెబుతున్నాడు
వాడు నీ వాడూ నేడూ..  రేపు యేనాడూ

సూర్యుడు చూస్తున్నాడు చంద్రుడు వింటున్నాడు
నీవు నమ్మని వాడు నిజము చెబుతున్నాడు
వాడు నీ వాడూ నేడూ  రేపు యేనాడూ

నిన్ను ఎలా నమ్మను? 
ఎలా నమ్మించను?
ఆ ఆ...
ప్రేమకు పునాది నమ్మకము
అది నదీ సాగర సంగమము

ఆ ఆ.. 
కడలికి ఎన్నో నదుల బంధము
మనిషికి ఒకటే హృదయము
అది వెలిగించని ప్రమిదలాంటిది ఈ..ఈ..
వలచినప్పుడే.. వెలిగేది

వెలిగిందా మరి? 
వలచావా మరి
వెలిగిందా మరి? 
వలచావా మరి
యెదలో యేదో మెదిలింది
అది ప్రేమని నేడే తెలిసింది

సూర్యుడు చూస్తున్నాడు చంద్రుడు వింటున్నాడు
సూర్యుడు చూస్తున్నాడుచంద్రుడు వింటున్నాడు
నీవు నమ్మని వాడు నిజము చెబుతున్నాడు
వాడు నీ వాడూ నేడూ  రేపు యేనాడూ


ఏయ్.. వింటున్నావా?

ఊ.. ఏమని వినమంటావ్?
ఆ..ఆ.. 
మనసుకు భాషే లేదన్నారు మరి యెవరి మాటలని వినమంటావు?
ఆ..ఆ..
మనసు మూగగా వినపడుతోంది
అది విన్నవాళ్ళకే భాషవుతుంది

అది పలికించని వీణ వంటిదీ.. మీటి నప్పుడే పాటవుతుంది
మీటేదెవరని
పాడేదేమని
మీటేదెవరని 
పాడేదేమని
మాటా మనసు వొక్కటని
అది మారని చెరగని సత్యమని

సూర్యుడు చూస్తున్నాడు చంద్రుడు వింటున్నాడు
నీవు నమ్మని వాడు నిజము చెబుతున్నాడు
వాడు నా వాడూ నేడూ  రేపు 
ఊ ..యేనాడూ ..

చిత్రం : అభిమన్యుడు
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
గీతరచయిత : ఆచార్య ఆత్రేయ
నేపధ్య గానం : బాలు, సుశీల  1 వ్యాఖ్య:

hari.S.babu చెప్పారు...

పాట చాలా బాగుంది.సాహిత్యం కూడా ఇచ్చారు - పాడుకోవడమే ఆలశ్యం!