23, అక్టోబర్ 2019, బుధవారం

హృదయానికి లంకె ..

కొన్ని యుగళగీతాలు చూస్తుంటే ... నిత్య యవ్వన మనస్కులై ఉన్నట్టు ఉంటుంది. గతకాలంలోకి మనసెళ్ళి కూర్చుంటుంది. ఈ పాటను చూస్తుంటే కూడా అంతే ! 
"చరిత్రహీన్ " చిత్రంలో ఈ పాట  చిత్రీకరణ, సాహిత్యం సంగీతం అన్నీ బాగుంటాయి.. అందుకే .. యీ స్వేచ్చానువాదం .

పల్లవి:  మనసు మనసుతో కలవడానికి  ఏదో ఒక  కారణం ఉండాలి
 కారణం లేకుండా ఏమీ జరగదు, కాబట్టి దానికి ఒక కారణం ఉండాలి

1: మనమింకా  ఒకరికొకరు అపరిచితులమే 
  కానీ ఎవరైనా మన వైపు చూస్తే, మనము  ఒకరినొకరు సంవత్సరాల తరబడి   తెలుసునని  అనుకోవచ్చు
 హో హో హో
మన  ఇద్దరి మధ్య ఉమ్మడిగా ఏదో  వుంది ఉండాలి
లేకపోతే మనమిద్దరూ ఈ ప్రదేశంలో మరియు  ఇలాంటి వాతావరణంలో ఎందుకు ఉంటాము 

2: నువ్వు నేను  ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తున్నామనడంలో సందేహం లేదు
 కేవలం రెండుసార్లు కలిసామో లేదో  తర్వాత మాకు  నిద్రకరువైపోయింది 
హో హో హో
 మనం  ఒకరినొకరు లేకుండా రోజులు ఎలా గడపబోతున్నాం
 ఒంటరిగా ఒక రాత్రి కూడా గడపడాన్ని  ఇప్పుడు  ఊహించలేము
మనసు మనసుతో కలవడానికి  ఏదో ఒక  కారణం ఉండాలి
 కారణం లేకుండా ఏమీ జరగదు, కాబట్టి దానికి ఒక కారణం ఉండాలి

3: తెలుసా యెక్కడి నుండి వచ్చావో నీవు, నేను  యెక్కడ నుండి వచ్చామో తెలుసు 
ఒకరి నేపధ్యం ఒకరికి తెలియదు  హృదయాల  చిరునామా మాత్రం తెలుసు 
యెలా కలిసామో పిచ్చోళ్ళు లాగా
బహుశా .. మన యిద్దరిదీ వొకే గమ్యం అయివుంటుంది. 
లేదంటే మన కలయిక జరిగేది కాదు  

మనసు మనసుతో కలవడానికి  ఏదో ఒక  కారణం ఉండాలి
కారణం లేకుండా ఏమీ జరగదు, కాబట్టి దానికి ఒక కారణం ఉండాలి

दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा बिना कारण कोई बात नहीं होती वैसे तो हम दोनों एक दूजे से हैं अभी अनजाने कोई अगर देखे तो कहे, बरसों के हैं मीत पुराने कुछ है तुम में हम में, वर्ना इस मौसम में फूलों की ऐसी बारात नहीं होती हो ना हो हम तुम में प्यार है, शक इस में नही है कोई दो ही मुलाकातों में निगोड़े नैनों ने निंदिया खोयी ऐसे दिन बीतेंगे, कैसे दिन बीतेंगे अब तो बसर एक रात नही होती जाने कहा से आये हो तुम, हम आये कहा से जाने तुम को खबर ना हम को पता दिल कैसे मिले दीवाने शायद हम दोनों का एक ही रस्ता होगा वर्ना हमारी मुलाकात नहीं होती  


 వీడియో ఇక్కడ చూడండి ... పైన లింక్ లో యూ ట్యూబ్ లో కూడా చూడవచ్చు .. 

కామెంట్‌లు లేవు: