25, జనవరి 2011, మంగళవారం

అతడు -ఆమె

సునామి 
ఆమె:
చినుకునై నిన్ను నిలువల్లె తడిపేయాలని ఉంది...
పిల్ల తెమ్మరనై నిన్ను సృశించాలని ఉంది...
మణి దీపమై..నీ కన్నుల వెలగాలని ఉంది..
ఆకాశమై నీ.. ముంగిట హృదయం పరవాలనీ    ఉంది..
ధరణి నై  నీ.. చరణ కమలాలక్రింద ఒదిగిపోవాలని ఉంది..

ప్రియతమా! ఈ.. జన్మకిది సాద్యమా!?

 అతడు:
సునామీలా.. నిన్ను నాలో కలిపేసుకోవాలని ఉంది..