14, జనవరి 2011, శుక్రవారం

బంగారం లాంటి బంగారు పాట

క్రిష్ణమ్మ ఒడిలో..  పిల్లలని మందలిస్తూ.. 
నాలాగే నేనుంటాను 
పంటపొలాల్లో రైతు బిడ్డ  
సరదాగా.. డిఫ్రెంటుగా!        
ఆడుతూ పాడుతూ వర్షంలో..
అమ్మబండిపై తాతినేని తేజం 
గిరిజన సహోదరులతో.. నలమల కొండలలో..ఎక్కు పెట్టిన బాణం 

చిరునవ్వుల  చంద్రుడు 
నేను మీకు పరిచయం చేయబోయే పాట నాకిష్టం కావటానికి ముందే..
నాకెంతో ప్రాణమైన మా ఇంటి వెలుగు .. మా..చుక్కల్లో చంద్రుడు..(తను తప్ప మా ఫ్యామిలీ లో అందరి సంతానం  అమ్మాయిలే ) కి చాలా చాలా ఇష్టమైన పాట.

చుక్కలో చంద్రుడు సినిమా రాగనే.. తన మొబైల్ ఫోన్ లో.. కాలర్ .. ట్యూను గా సెట్ చేసుకున్నాడు. ఆ పాట వినమ్మా! బాగుంటుంది అని తనే నాతో చెప్పాడు. విని చాలా బాగుంది అని..ప్రశంసగా  చిన్న  మొట్టికాయ వేశాను అనుకోండి .
తర్వాత తర్వాత   ఛాలా మంది మీ..అబ్బాయి కాలర్ ట్యూన్ భలే ఉందే! అని మెచ్చుకునేవాళ్ళు. నాకు భలే గర్వంగా ఉండేది.. మంచి అర్ధంతో అచ్చు నా కొడుకు.. మనస్తత్వంకి అద్దం పట్టేటట్లు ఉంటుంది.
తనకి కూడా..ఇష్టమైన పాట.. అందుకే అప్పుడప్పుడు తనకి ఆ పాటని డేడికేట్ చేస్తుంటాను.
ఈ పాట రచన లో.. సురేంద్ర కృష్ణారావు తొ..పాటు  నటుడు..సిద్దార్ధ కూడా  పాలుపంచుకున్నాడు.
చక్రి సంగీతం.  ఇక పాట సాహిత్యం  ఇదుగోండి!  వినాలనుకుంటే.. రాగాలో.. లభ్యం

మళ్ళీ మళ్ళీ రాదంట ఈ.. క్షణం..
నచ్చినట్టు నువ్వుండరా..
యవ్వనం అంటేనే ఓ..వరం.
తప్పు ఒప్పు తేడా లేనే లేదురా..
చిన్న మాటని చెవిన వెయ్యని...
నిన్ను నువ్వు నమ్ముకుంటే నింగి వంగదా ..
విన్న మాటని విప్పి చెప్పనీ..
బ్రతుకుతూ..బ్రతకనిస్తే నువ్వు దేవుడే!
ఎవిరిబడి,లెట్స్ పంప్ థిస్ పార్టీ..
రాక్ ఎవెర్ బాడీ విత్ మీ...

నాలాగే నేనుంటాను  ..
నా మది మాటే వింటుంటాను..
థట్స్ జస్ట్  ద వే  ఐ యాం..
నాతోనే నేనుంటాను..
నచ్చిన పనినే చేస్తుంటాను..
ఐ డోన్ట్ గివ్ ఎ  డామ్..
నవ్వులు  రువ్వుతూ.. నవ్వులు పంచుతూ..
నాలుగు  రోజులు ఉన్నాచాలు..  అంతే  చాలురా (ఎ)

అందని పండును పొందాలి..
ఆంతా ఆనందం..
అందిన వెంటనే పంచాలి..ఎంతో సంతోషం.
అల్లరి పనులే చేయాలి.. అప్పుడే ఆరోగ్యం.
నా  సాటి నేనుంటాను...
పోటీలో ముందుంటాను...
కెరటం నాకే ఆదర్శం.. పడినా లేస్తాగా..
సమరం నీకే ఆహ్వానం గెలుపే నాదేగా..
కష్టం అంటే ఇష్టంగా..నష్టం రాదంటా ..
నమ్మిందే చేస్తుంటాను..ప్రాణం పెట్టి సాధిస్తాను..
నవ్వులు రువ్వుతూ.. నవ్వులు పంచుతూ..
నాలుగు రోజులు ఉన్నా చాలు.. అంతే..చాలురా..
ఎవిరి బడి, లెట్స్ పంప్ థిస్ పార్టీ , రాక్  ఎవెరి  బాడీ విత్ మీ!
నవ్వులు రువ్వుతూ.. నవ్వులు పంచుతూ..
నాలుగు రోజులు ఉన్నా చాలు. అంతే చాలుర.. (ఎ)
ఆకాశం  నీ సరిహద్దు.. అవకాశాన్నే అసలోదలద్దు..
ఆవేశం అసలే వద్దు..ఆలోచిస్తే..ఎంతో ముద్దు..
స్వేచ్చగా మంచిని పంచుతూ..
నాలుగు రోజులు ఉన్నా చాలు. (ఎ)ఓల్డ్ మెలోడీస్ వినే వారికి  ఈ..పాట నచ్చక పోవచ్చు. కానీ..  సాహిత్యపరంగా..  స్పూర్తికరంగా.. ఈ..పాటకి.. వినే ఓటు వెయ్యవచ్చు..
నాకు నచ్చిన పాట  వెనుక  కధ ఇది.. మొదటసారిగా.. ఈ..పాటని.. నేను విన్నప్పుడు అర్ధం కాలేదు.. తర్వాత రుచి తెలిసింది.

మీరు  చూస్తూ ..వినండీ.. బై 
ఈ..పాట ని గుర్తు చేసిన shabbuki ధన్యవాదములు.
అలాగే చిన్ని.. బంగారం!! .. నీ.. అనుమతి లేకుండా  నీ.. పిక్స్ పెట్టినందుకు.. సారీ బంగారం !