9, జనవరి 2011, ఆదివారం

"శబ్దాలయ రేడియో మిత్రమండలి"విజయవాడ.. వారి అనుబంద హేల


సందడే సందడి 

హలో!తొలి పలకరింపుల కలకూజితం కుసుమ 
"శబ్దాలయ రేడియో  మిత్రమండలి" విజయవాడ వారి అనుబంద హేల.కృష్ణమ్మ ఒడిలో.. ఏటేట రేడియో శ్రోతల సంబరాలు.చిత్ర శబ్దం
చిన్ననాటి నెచ్చెలి సిని నటి సావిత్రి తొ అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మద్దాలి సుశీల 
తరతరాలశబ్ద బంధం 
శబ్దాలయ సందడి    
శబ్ద మిత్రులు 
మార్కొని  తరంగం  రమేష్  స్వాగతం 
ఆకాశవాణి శ్రోతల వనంలో ..ఓ సుమం స్వపరిచయం                  
అభిమాన దరహాసాలు 
    5  వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న పాపాయి శబ్దాలయ 
 ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం  ఆకాశవాణి  -శ్రోతల అనుబంధం 
శారదా మంజీరనాదం 
మా బహుముఖ బ్రహ్మ మాడుగుల ఆకాశవాణి వనంలో వారిజ 
ఎఫ్.ఎమ్ సందడి సంజయ్ 
హలో వివిధభారతి వెంకట్ 
అతిధి దేవోభవ! మద్దాలి సుశీల 


వార్తలు చదువుతున్నది రజని