11, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

మరో రాజేశ్వరి చచ్చిపోయింది అనే పోస్ట్ పై buz లో జరిగిన చర్చ..ఈ పోస్ట్

  నా ఈ బ్లాగ్ లో మరో రాజేశ్వరి చచ్చిపోయింది అనే పోస్ట్ పై buz  లో జరిగిన చర్చని ఈ పోస్ట్ లో పంచుకుంటున్నాను.క్రింది ఈ లింక్ లో చూడండీ! 
ఇక్కడ పలువురి అభిప్రాయలు ఉన్నాయి. ఈ  షేరింగ్ సానుకూల ధోరణి లో   మాత్రమే  చూడాలని మనవి. కొందరి అభిప్రాయాలని మరి కొందరి తో పంచుకోవడం కోసమే ఈ లింక్. https://plus.google.com/113069614515937193289#buzz  

కామెంట్‌లు లేవు: