3, నవంబర్ 2012, శనివారం

డెంగ్యూ జ్వరం కి విరుగుడు

బ్లాగ్ మిత్రులకి ..ఓ..విలువైన సమాచారం.

ఓ.. మిత్రుడు పంచుకున్న ఈ విషయం ఏమిటో..చూడండీ!!

డెంగ్యూ  జ్వరం కి విరుగుడు ..చాలా  ఆసక్తిగా  ఉంది.


Dengue Fever Remedy : Useful Mail

 I would like to share this interesting discovery from a classmate's son who
has just recovered from dengue fever. Apparently, his son was in the
critical stage at the ICU when his blood platelet count drops to 15 after
15 liters of blood transfusion.

His father was so worried that he seeks another friend's recommendation and
his son was saved. He confessed to me that he gave his son raw juice of the
papaya leaves. From a platelet count of 45 after 20 liters of blood
transfusion, and after drinking the raw papaya leaf juice, his platelet
count jumps instantly to 135. Even the doctors and nurses were surprised.
After the second day he was discharged. So he asked me to pass this good
news around.

Accordingly it is raw papaya leaves, 2pcs just cleaned and pound and
squeeze with filter cloth. You will only get one tablespoon per leaf.. So
two tablespoon per serving once a day. Do not boil or cook or rinse with
hot water, it will loose its strength. Only the leafy part and no stem or
sap. It is very bitter and you have to swallow it like "Won Low Kat". But
it works.

*Papaya Juice - Cure for Dengue*

You may have heard this elsewhere but if not I am glad to inform you that
papaya juice is a natural cure for dengue fever. As dengue fever is rampant
now, I think it's good to share this with all.

A friend of mine had dengue last year.. It was a very serious situation for
her as her platelet count had dropped to 28,000 after 3 days in hospital
and water has started to fill up her lung. She had difficulty in breathing.
She was only 32-year old. Doctor says there's no cure for dengue. We just
have to wait for her body immune system to build up resistance against
dengue and fight its own battle. She already had 2 blood transfusion and
all of us were praying very hard as her platelet continued to drop since
the first day she was admitted.

Fortunately her mother-in-law heard that papaya juice would help to reduce
the fever and got some papaya leaves, pounded them and squeeze the juice
out for her. The next day, her platelet count started to increase, her
fever subside. We continued to feed her with papaya juice and she recovered
after 3 days!!!

Amazing but it's true. It's believed one's body would be overheated when
one is down with dengue and that also caused the patient to have fever
papaya juice has cooling effect. Thus, it helps to reduce the level of heat
in one's body, thus the fever will go away. I found that it's also good
when one is having sore throat or suffering from heat.

Please spread the news about this as lately there are many dengue cases.
It's great if such natural cure could help to ease the sufferings of dengue
patients.

Furthermore it's so easily available.
Blend them and squeeze the juice! It's simple and miraculously

3 కామెంట్‌లు:

రవిశేఖర్ హృ(మ)ది లో చెప్పారు...

very useful information.

durgeswara చెప్పారు...

ee vishayaanni doctors kudaa amgeekarimchaaru

వనజ తాతినేని/VanajaTatineni చెప్పారు...

రవి శేఖర్ గారు.. @ దుర్గేశ్వర గారు ఒక ఫ్రెండ్ షేర్ చేసిన విషయం అండీ.ఇది. పేస్ బుక్ లో ఈ విషయం మరొక విధముగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

మన సంస్కృతిలో ఆయుర్వేద వైద్యం రూపంలో మనకి ఇలాటివి ఉండటం తెలుసు కదండీ! అనంత మైన ప్రయోజనాలని కాదనగలమా!?

మీ స్పందనకి ధన్యవాదములు.