1, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

ఈ క్షణం నీది
విదేహ బ్లాగ్లో.. లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ...చూసాక అప్పుడెప్పుడో..నేను  నాకు  బాగా నచ్చి  వ్రాసుకున్న రెండు కొటేషన్స్ గుర్తుకు  వచ్చాయి.

ఆ రెండు కొటేషన్స్ ..ఇవీ ..

ఈ జీవితం ఎంతో విలువైనది.
నీ  కంటూ  ఒక లక్ష్యం ఉండాలి .
ఆ లక్ష్యం కోసం అహర్నిశలు శ్రమించాలి.
లక్ష్యం చేరుకోవాలి ... స్వామీ శంకరానంద.

ఈ అనంత  విశ్వంలో..
ఆది -అంతం ఏమి లేదు
అందుకే ఈ క్షణం నీది.
ఆ క్షణాన్ని సంపూర్తిగా అనుభవించు... ఓషో  

లక్ష్యం కోసం శ్రమించాలా ? 
లేక....
క్షణాల సముదాయం
అయిన జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తూ..బ్రతకాలా? 

రెండూ  పరస్పర భిన్నఅభిప్రాయాలని చెపుతున్నాయి. 
రెండిటిని.. సమన్వయం చేసుకుని..లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్  లా.. బ్రతకడంలో..అర్ధం ఉంది కదా అనుకున్నాను. 

అప్పుడు అస్ఫష్టమైన ఆలోచనలతో.. ఇలా వ్రాసుకున్నాను.  ఏ మార్పు లేకుండా యదాతధంగా ..ఇదిగో...ఇలా..   

సముద్రమా ! నీ లోతు  ఎంత  అని అడిగితే ..
గాయపడిన హృదయమంత అని..

కారు మేఘమా..నీకు అంత   నలుపు ఏల ..అని అడిగితే..
నీ మనసులో ముసిరిన చీకట్లు నుండి అరువు తెచ్చుకున్నాను  ..అని..

సెలయేటి గల గలలుని.. నీకు  ఎందు కింత చైతన్య మనిన 
జీవం లేని బండ రాళ్ళని అరగదీస్తూ..పరుగులిడుతున్నందుకు ..అని.. 

నిశ్చల సంద్రాన్ని అంత ప్రశాంతత  ఏల  సాధ్యమని.అడుగగా .
నీలా  బడబాగ్నులని దాచుకున్నందుకు.. అని.. 

కురిసి కురవని శ్రావణ మేఘాల్నిఅడిగా. ఎందుకింత అలక అని..
నీ కొనగంటి కన్నీటి చుక్కని చూసి..వేదన చెంది..అని.. 

ప్రకృతి లో ధర్మాలన్నీ.. మనలోను ఉంటాయి..

వాటి లోతుల్ని..అనుపానులని..తెలుసుకుని..ఆనందం గా జీవించడమే.. జీవితంలో..అందమని.. ఆనందమని..అందులోనే.. సంపూర్ణం  చెందటం అని..

..

2 వ్యాఖ్యలు:

లత చెప్పారు...

చాలా బావుందండి బాగా రాశారు

మానస.. చెప్పారు...

చాలా బాగుందండీ... :)