4, ఆగస్టు 2011, గురువారం

హరిపాదం లేని చోటు

మురళీ మోహన రాగం 
వెన్నుడొచ్చెవేళ   
దీప స్వాగతాలు 


పాండురంగడు చిత్రంలో మరకతమణి  కీరవాణి స్వరకల్పనలో..ఒక అపురూప మైన గీతం ..

 ఈ... రోజు పరిచయం చేయబోయే.. గీతం.. గోవిందుడే  కోక చుట్టి గోపెమ్మ వేషం కట్టి ..

.

నాకు  చాలా చాలా  బాగా నచ్చిన పాట. ఎందుకు నచ్చిందంటే నేపద్యం, పాట సాహిత్యం,ముఖ్యంగా..అద్భుతమైన సంగీతం,చిత్రీకరణ..సునీత ,కీరవాణి,మధు బాలకృష్ణ గళములు తేనేలూరుతాయి.

పాట సాహిత్యం:

గోవిందుడే కోక చుట్టి 
గోపెమ్మ వేషం కట్టి 
మున్గోల చేత చుట్టి వచ్చెన్నమ్మా (గో)
నవ మోహన జీవన వరమిచ్చేనమ్మా 
ఇకపై ఇంకెప్పుడు నీ చెయివిడిచి వెళ్లనని 
చేతిలో చెయ్యేసి ఒట్టే సేనమ్మా

ఎన్నాళ్ళకు ఎన్నాళ్ళకు (ఎ) 
వెన్నుడొచ్చేనమ్మా . 
ఎన్నెన్నో చుక్కల్లో నన్ను మెచ్చేనమ్మా 
వెన్న పాలు ఆరగించి
విన్నపాలు మన్నించి (వె)
వెండివేన్నెల్లో ముద్దులిచ్చినమ్మా
కష్టాల కడలి పసిడి  పడవాయెనమ్మా
కళ్యాణ రాగ మురళి కళలు చిలికినమ్మా
మా కాపురాన మంచి మలుపు తిప్పెనమ్మా 
వసుదైక కుటుంబమనే గీత చెప్పెనమ్మా (గో)

తప్పటడుగు తాండవాలు చేసెనాడమ్మా 
హరి పాదం
తన అడుగుల ముగ్గులు చూసి మురిసి నాడమ్మా 
మన అడుగున అడుగేసి మనతోనే చిందేసి (మన)
మన తప్పటడుగులు సరి దిద్దినాడమ్మా   
కమసారి సంసారి కలిసిమేలిసేనమ్మా 
కలకాల భాగ్యాలు కలిసోచ్చేనమ్మా 
హరిపాదం లేని చోటు మరుభూమేనమ్మా  
శ్రీ పాదం ఉన్నచోట సిరులు విరుయునమ్మా   (గో)     

కామెంట్‌లు లేవు: