26, ఆగస్టు 2011, శుక్రవారం

చీమ కథ

ఈ రోజు ఉదయాన్నే ఇంట్లో  పూజ ముగించుకుని తులసి పూజ కూడా చేసుకుని ప్రదక్షిణం  చేయడం మొదలెట్టాను.సగం కళ్ళు మూసుకుని..ప్రదక్షిణం చేస్తూ..యానికాని పాపానిచ జన్మాంతర కృతానిచ అని చెప్పుకుంటూ..గిరగిర తిరిగేస్తున్నాను.

"వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది ప్రక్కకు త్రప్పుకో.." అని మాటలు వినబడుతున్నాయి. ఎవరబ్బా ..అనుకుంటూ నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను.చెపుతుంటే వినవచ్చు కదా వాళ్ళకి ఎలాగు తొందరే! నీకు  కూడా అంత  తొందర ఎందుకు ?  వాళ్ళ పద ఘట్టనల కింద పడితే బతికి బయటపడటం ఎంత కష్టం ! చెపుతుంటే వినవు అన్న మాటలు  దీర్ఘంగా  మళ్ళీ వినబడుతున్నాయి.

ఈ సారి ఉలికిపడ్డాను. ఎవరబ్బా.. ఇలా ఇంతగా క్లాసు తీసుకుంటున్నారు అని పరీక్షగా చూసాను. ఎవరు కనబడలేదు.ఈ మద్య నాకు అన్నీ బ్రాంతి ..గా ఉంటున్నాయి.కాస్త జాగురకత ఉండాలి.లేకపోతే అభాసుపాలు కాగలను అనుకుని.. మూడవ ప్రదక్షిణం  ముగించబోతుండగా.. ఒక జీవిని..తోక్కేసాను.

 వెంటనే ఈ సారి గావుకేకలే వినబడ్డాయి. అయ్యో!నేను చెపుతుంటే వినడమే మానేసావు..ఇప్పుడు చూడు ఏమైందో..

ఈ మానవులు అంతా కర్కశ హృదయులు. ఎప్పుడూ..కళ్ళు పైనే ఉంటాయి.వాళ్లకి కావాల్సింది సాధించుకోవడానికి..నిర్ధాక్షిణ్యంగా ఇతర జీవజాతిని నాశనం చేస్తారు. ఇప్పుడు నీ నడుములు విరిగిపోయాయి.ఇంకా నయం  ఇంకొంత అయితే..ప్రాణాలే పోయేవి.అంతా నా ఖర్మ.అని వినబడుతుంటే..
అనుమానం వచ్చి  పరీక్షగా క్రిందికి చూసాను.రెండు చీమలు..ఒక చీమ నేను ప్రదక్షణలు చేస్తున్నప్పుడు..పొరబాటున తోక్కేసినట్లు ఉన్నాను.ఆ ..చీమని  నేను తోక్కేయడం  మూలంగా అడ్డంగా పడిపోయి ఉంది.

ఇక రెండో చీమ..ఆందోళనగా.. గాయపడిన చీమ చుట్టూ తిరుగుతూ.. మాట వినని భర్త చీమని చూసుకుని ఏడుస్తూ, ముక్కు చీదుతూ.వాపోతూ ఉంది.(ఇవన్నీ  నాకు ఎలా తెలుసు అనుకోకండీ.ఒకోసారి అన్నీ అవే తెలుస్తాయి.పశుపక్ష్యాదుల,కీటకాల,మొక్కల భాషలు అన్నీకూడా..ఎంతైనా మనిషి..మహా.. మేధావి  కదా.. ఈ మధ్య కాస్త జ్ఞానం పెరిగింది కూడా )


నేను..కొంచెం బాధ పడుతూ.. అయ్యొయ్యో! ఎంత పని చేసాను ? అనుకుంటూ..చేతిలో..అక్షతలు.తులశమ్మమూలం దగ్గర  వదలి..చటుక్కున ఒంగి..చీమని పరీక్షగా చూసి..వైద్యురాలి అవతారం ఎత్తాను.

రెండో..చీమ హడావిడిగా తిరగడం మొదలెట్టింది.
తన పతి ప్రాణం కి..ఏమి హాని కలిగిస్తానో అనుకుని. అలా  తిరుగుతూనే  ఏమిటో  వెదకడం  చేస్తుంది ..తన  బలగాన్ని  కూడబెట్టె  ప్రయత్నం  చేస్తున్నట్టు ఉంది.

నేను  కాస్త  ఫస్ట్ ఎయిడ్   చేయడం మొదలెట్టి అది  అయ్యేటప్పటికి  చీ  చీ ..అనుకుంటూ . పదిమందిని ..పోగేసింది .


ఆ  పోగైన  జీవులని    చూడగానే ..నాకు  భయం  వేసింది .ఎక్కడ  పట్టుకుని ..కసిదీరా ..కుట్టి  పడేస్తాయి  ఏమో  అని .ఒక  రెండు  నిమిషాలు  దూరం  జరిగాను .అన్ని  చీమలు ..క్రమ  శిక్షణతో ..లైన్లో  వెళ్లి ..గాయపడిన  చీమని ..పరామర్శించి  వస్తున్నాయి .ఇవతలకి  వచ్చి  సంభాషణలు  జరుపుకుంటున్నాయి.

ఏమైనా సరే వదలకూడదు.నీకు ఈ స్థితి కల్పించిన ఈ మానవ స్త్రీని శిక్షించ వలసిందే ! అని ..తీర్మానిన్చుకోవడం వినబడుతుంది.మెల్లగా జారుకోబోయి.. ఎహే..!ఈ చీమలకి భయపడటం ఏమిటి? అయినా నేను కావాలని త్రొక్కానా  ఏమిటి? నా పని నేను చేసుకుంటుంటే..అవే వచ్చి... తెగ తిరుగుతూ..ఆహారం కోసం అన్వేషణ అనుకుంటూ..తెగ ఫోజులు కొడుతుంటాయి.ఆ మాత్రం వేటాడకుండా తేరగా మానవులకి  కూడావచ్చేస్తున్నాయి కాబోలు..వెదవ బిల్డప్పులు..ఇవీను..అని...అనుకున్నాను   మనసులో .

చూసారా  చూసారా? ఎన్ని  మాటలు అంటుందో! ..మనకి  తెలియవనుకుంటుందేమో! !అన్న  మాటలు  వినబడ్డాయి. ఉలికి  పడ్డాను .అమ్మో !ఇదేమిటి ?..ఇలా  మనసులో అనుకున్న  మాటలు వినబడుతున్నాయి ఇప్పుడు ..ఇక్కడ  నుండి ..కదలడం  కూడా  మంచిది  కాదు  అనుకుంటూ ..ఎందుకైనా  మంచిదనుకుని  అక్కడ  ఉన్న  కుర్చీ  లో ..కూర్చుని ..  కాళ్ళు  పైకి  పెట్టుకుని మరీ  కూర్చున్నాను .ఆ ..చీమలదండు    వైపు  చూస్తూ  కూర్చున్నాను. ఆర్ .నారాయణమూర్తి  గారి  చీమలదండు చిత్రం  గుర్తుకువచ్చింది ..అప్రయత్నంగా . భయం వేసింది కూడా.

ఏం చేస్తున్నాయా? అని దొంగచూపులు చూస్తున్నాను. ఒక రెండు చీమలు వెళ్లి..తులశమ్మ కుండీ ప్రక్కనే ఉన్న పుట్టలోకి వెళ్లి..మూడవ చీమతో..తిరిగి వచ్చాయి.ఆమె "రాణి చీమ " అనుకుంటాను..కాస్త పెద్దగా స్టైల్గా ఉంది.హుందాగా ఒక సైనిక చీమ..దారిచూపుతుండగా వెనుక రాణి వెడలె దర్పంతో..మందగమనంతో..వచ్చుచున్నది.
నా పై ప్రాణాలు పైనే పోయేటట్లు ఉన్నాయి ఆమెని చూసి.

పట్టుకున్దంటే..నలిపేసే లోపే..కండ కంది చురచురలతో..మంటేత్తాల్సిందే! అల్లా ఉంది అన్నమాట. రాణి చీమని తీసుకువచ్చి గాయపడిన చీమని చూపాయి.మిగతా చీమలు..

ఎలా జరిగింది ఇది..అని అడిగింది విచారణ ప్రారంభిస్తూ..ఏం ఫాస్ట్..ఇక్కడా చీమల్ని చూసి మనం సిగ్గుపడాలి అనుకున్నాను.

ఆడ చీమ చెప్పడం మొదలెట్టింది. రోజు..మేము ఇక్కడే ఆహార సేకరణ చేస్తాము.ఆ.. మానవ స్త్రీ..నిత్యం ప్రాతః కాలాన్నే వచ్చ్ది.పుట్టలో..మన ఆహారపునిల్వ  గదులలో ఆహారం చేర్చుచుండగా వచ్చి రెండు చెంబుల నీరు గ్రుమ్మరించి మన.రాజ్యాన్ని వరదలమయం చేసేస్తుంటుంది.అలాగే..ఆ తులసి  మొక్క  చుట్టూ  తిరుగుతూ  నిత్యం  మనవాళ్ళ  ప్రాణాల్ని  బలితీసుకుంటుంది .ఆమెని  అసలు  ఒదల వద్దు. . ఏమాత్రం  ఉపేక్షించక  శిక్ష  అమలుచేయండి ..రాణి  వారు  అంటుంది ఆక్కసుగా గాయపడిన  చీమ  వారి  భార్యామణి .

నాకు  కొంచెం  భయం ,ఆసక్తి  రెండు  పెరిగాయి ..ఏం  జరగబోతుంది ..అని..
"ఊహు..అని మీరేమంటారు మంత్రి వర్యా " అన్నారు రాణి చీమవారు.
మనం కాదు రాణివారు..గాయపడిన చీమవారి..అభిప్రాయం కనుక్కుని..ఆ విధముగా..తీర్పు నివ్వండి..అని .మంత్రి చీమగారు సెలవివ్వగానే..
చెప్పండి..మీ భాద ఏమిటో? అలాగే ఏం శిక్ష ఇమ్మందురో?అని ఖండిత చరణములతో..ఉన్నమగ  చీమ ని అడుగగానే..

రాణి వారు! ఆ మానవ స్త్రీ తప్పిదం ఏం లేదు. నేనే..ప్రతి నిత్యం ఆమె..పూజ చేసేటప్పుడు..ఆమె చెప్పుకునే మంత్రోచ్చారణ వినడం కోసం,ఆలాగే..ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు ఆమెతో కూడా తిరుగుతూ ఉంటే ..నాకు కూడా ఫుణ్య ఫలం దక్కునను ఉద్దేశ్యంతో..నేను ప్రదక్షిణం  చేయుచుండెడదను. పైగా ఆమె పెట్టేడు ప్రసాదం వలన మనకి ఎంతో..ఆహార భద్రత కూడా.. ఆమెని మన్నించ వచ్చును   అని చెప్పుకొస్తుంది.

అబద్దం... అంతా అబద్దం రాణి వారు..ఈ మానవ స్త్రీ గతంలో..కూడా శివాలయంలో  108 దినములు 108 ప్రదక్షిణములు   చేస్తూ.. కళ్ళు నెత్తిమీద  పెట్టుకుని అడ్డదిడ్డంగా మన జాతిని..కర్కశ పాదాల క్రింద తొక్కేసి పుణ్యం సంపాదించుకున్నాను అనుకుంటుంది.ఇతర ప్రాణులకి హాని చేయకుండా ఉండటమే..అసలైన పుణ్యం అని అన్నీ తెలుసు అనుకున్న ఈ మానవులకి తెలియదా? అంది ఆవేశంగా..

నువ్వు..ఊరుకుంటావా కాసేపు..నన్ను మాట్లాడనియ్యి..అని మగ చీమ ప్రారంభించింది.

మానవులు..వాళ్ళ పాపాలు పోగొట్టుకోవడానికి,కోర్కెలు కోరుకొవడానికి గుడికివచ్చి నైవేద్యాలు పెట్టి మనకి ఇంత ఆహారం పెడుతుంటారు. కానీ  మనం మన  ఆత్రం కొద్ది..ఆ ఆహారాన్ని..జేరవేసుకునే ప్రయత్నంలో..వారి దారికి అడ్డువచ్చి..వాళ్ళ కాళ్ళ క్రింద పడి నలిగి పోతున్నాం.అది వాళ్ళ తప్పు ఎలా అవుతుంది.

బలవంతునిదే..రాజ్యం ..బలవంతుల చేతుల్లో..బలహీనులు నలిగి పోవాల్సిందే కదా అంది.

ఆడ చీమ.. ఓరి దేవుడో!!నా మొగుడికి గుళ్ళు గోపురాలు తిరిగి..జ్ఞానం వచ్చేసినట్లుంది.
ఇప్పుడు..కాళ్లు,నడుము విరకొట్టుకుని ..అవిటితనంతో..అటుచావకక బతకక మంచంలో పడి ఉంటే.. నేను..నా బిడ్డలు ఎలా బతకాలి. నా పిల్లలు ఇంకా కసుచీమలు..

నా నౌఖరిగిరి  ..ఏమగును.. నేను ఏమి చేయను?..అని ఆరునోక్కరాగం మొదలెట్టింది.

నాకు..గుండెలు దడ దడలాడుతున్నాయి.నష్ట పరిహారం క్రింద ఏమడుగుతుందో!?

ఇక లాభంలేదు డిఫెన్స్ మొదలెట్టాలి అనుకున్నాను. అనుకున్నదే తడవుగా నోరువిప్పాను.

రాణి చీమ గారు... నా వల్ల పొరబాటు జరిగినది వాస్తవం. నేను కాదనడం లేదు.

అయినా మీ సైనికులు..మా ఇండ్లలో.. రాజాలా దొరబడి..మా ఆహారపదార్ధాలని దొంగిలించి.దొంగాదారులలో..మీ గిడ్డంగులకి ..తరలిస్తుంటే.. కూడా గెమాక్సిన్ చల్లకుండా,రక్షణ రేఖ గీయకుండా ఊరుకుంటున్నాను.

నా కొడుకు అయితే..మీ పుట్టలు వెతుక్కుంటూ వచ్చి అక్కడ బియ్యం,బెల్లం,పంచదార లాటివి..జల్లి మరీ వస్తాడు.


నేను అయితే మీ కోసం ఒక డబ్బాలో..పంచదార పోసి పెట్టి మీకు వదిలేసి..వేరొక డబ్బా..లో..పంచదార పోసి ప్రిజ్లో పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. మా   పదార్దాలన్నీ  ..మీ  కంపుతో ..వాడ  వీలు  లేకుండా  ఉంటే ..కూడా  చూస్తూ  ఊరుకుంటున్నాను    .మిమ్మల్ని ..చంపడం  పాపము  అని .

అదీ కాకుండా నిత్యం పూజలో..పండు,ప్రసాదం కాకుండా మీ కోసమని..పటికబెల్లం పలుకులు ప్రత్యేకంగా తెచ్చి..అవే ప్రసాదంగా పెడుతున్నాను.

సాద్యమైనంత  జాగ్రత్తగా మిమ్మల్ని..మీ బిడ్డలని..త్రోక్కకుండా..నిర్దాక్షణ్యంగా ఊడ్చి పడేయకుండా..మా తుడుపుడు చర్యలలో..రుద్దిపడేయకుండా సమయం వెచ్చించి..జాగ్రత్తలు తీసుకుని..మీకు హాని కలగకూడదని తాపత్రయపడతాను.

అల్లాగే..మా ఏ.సి.గదుల్లో.మా మంచాల కింద పరుపుల  కింద చేరి కాపురాలు పెట్టి..చల్లగా గుడ్లు..పెట్టి  మీ  సంతతి వృద్ది చేసుకుంటుంటే  మమ్మల్ని ఏం చేయడంలేదు  కదా.. అని తీవ్రంగా అడుగుతూ.. నేను  చూసి చూడ నట్లు ఊరుకుని.. ఇంట్లో వారితో.. ఎన్ని తిట్లు తింటున్నాను..అది మీకు తెలుసా?

దోమల లాగా మీరు ఏ మలేరియనో,చికెన్ గున్యా నో..ఇస్తారనుకుంటే..ఒక్క పిపీలికం ఉండేదా? ఏ హిట్టో ,పేస్ట్ కంట్రోల్ మందో.. కొట్టి..సమూలంగా నాశనం చేసేవారిమి..అన్నాను.

నాకు మీజాతి పై నాకు గౌరవభావం.మీ క్రమశిక్షణ,ఆహారపు వేట,సేకరణ,ముందుచూపు,కష్టించి పనేజేసే తత్వం అన్నీ..నాకు ఇష్టం. మీ జాతి చూసి నేర్చుకోవాల్సిన విషయాల గురించి అందరికి చెపుతుంటాను...అని.. వాస్తవాన్నే..అందంగా..నాటుకునే టట్లు  ..చెప్పాను.

అవును రాణివారు.. ఆ..మానవ స్త్రీ చెప్పినది నిజం.అని..గాయపడిన చీమ నన్నే  సపోర్ట్  చేసింది.

ఇదిగో..ఇంటాయనా!నువ్వు ఎన్ని అయినా  చెప్పు.ఒక్కసారి అయినా ఆమెని..నేను కుట్టకుండా వదలను. అప్పుడు గాని నా కక్ష తీరదు.అంది...అక్కసుగా.కోపంగా..

అప్పుడు..మన బిడ్డలకి..నేను ఉన్నా .ఒకటే..నువ్వు లేకపోయినా ఒకటే..అన్నారు..మగచీమ.

సరే సరే..ఇంతటితో..వదిలేయండి.ఇప్పటికే చాలా సమయం పని గంటలు..వృధా.
ఆ గాయపడిన సైనిక చీమవారిని..వైద్య శాలకి..పంపి..ఈ..ఆడ చీమవారికి..పని గంటలు ఎక్కువ చేసి..ఆహారం ఎక్కువ ఇవ్వండి..అని ఆదేశములు ఇచ్చి..వెనుదిరిగి వెళ్ళారు రాణి చీమవారు.

భలే భలే రాణివారు..  మీ తీర్పు  అద్భుతం అని.. నేను యెగిరి గంతులేస్తున్నాను. మొత్తానికి నాకు..పిపీలిక భాష వచ్చేసిందోచ్! అనుకుని  సంతోష పడుతున్నాను..

ఎవరు..ఆ రాణి   వారు! ఏమా  తీర్పు .? లేచి  "టీ"  పెట్టు ..అని  ఆర్డర్స్ ..టక్కున  మేల్కొని. ..ఓస్ ..ఇదంతా  కలా ? అనుకున్నాను..ఉలికి పడి లేచి.. చుట్టూ చూసుకుంటూ..

ఇది..ఓ..చీమ కథ.. కథే కదా అని తక్కువ చేయకండీ..  

(నిత్యం మనకి తెలియకుండానే..మన చేత బాధింప  పడి   ప్రాణాలు కోల్పోతున్న జీవాల గురించి ఆలోచనతో).

4 వ్యాఖ్యలు:

Avineni Bhaskar / అవినేని భాస్కర్ చెప్పారు...

మొదట్లో కథ కొంచం హాస్యంగా అనిపించినా అందులోని నిజాలు, అవున కదా అనిపించాయి. బాగుంది చీమలకథ.

బుద్దా మురళి చెప్పారు...

వనజవనమాలి గారు బాగుందండి. చీమల విషయం లో ఇంట్లో నేనే ప్రవర్తించే తీరు చూసి ఇలానే ఇంట్లో వాళ్ళు నవ్వు కుంటారు . మనుషులకు భార్య, భర్త పిల్లలు ఉన్నటుగానే వాటికి ఉంటాయని నా ఫీలింగ్ . అలా ఆలోచించడం నా ఇష్టం దీని వల్ల సమాజానికి కానీ , మీకు కానీ నష్టం లేదు కదా అని వాదిస్తాను. ఒక సారి ఈ క్రింది లింక్ చూడండి ....
http://kalanijamayega.blogspot.com/2011/07/blog-post.html?authuser=0

తెలుగు పాటలు చెప్పారు...

వనజ వనమాలి గారు మీ చీమా కథ బాగుంది, చీమా కున్న లక్షణాలు మానవులకు ఉండి ఉంటె మనం చాలా అబివృది చెందే వాళ్ళం, చీమలు చుడండి ఎంచక్కా లైన్ లో నడుస్తూ ఉంటాయి, కానీ ఇంత తెలివి ఉన్న మానవులు మాత్రం ట్రాపిక్ సింగనల్ దెగ్గర వెనుక వచ్చి అగరు , ముందు ఆగిన వాడి ముందు అడ్డగ్గా ఆపుతారు, లైన్ లో వెళ్లారు రోడ్ మీద ఉన్న లైన్ ని అసలు పట్టిచుకోరు, చీమలు చుడండి వాటికీ ఏమి లైన్ ఉండదు ఐన సక్కగా పోతాయి, లైన్ కనపడుతున్న మనకు మాత్రం తలకాయ ఉండదు, కష్ట పడే విషయ లో ఐన చీమా లను చూసి మనం చాలా నేర్చుకోవాలి , అవి తాన బరువు కన్నా 20 రెట్లు ఎక్కువ బరువు ని తీసుకొని తన వారి కోసం తీసుకొని పోతాయి , కానీ మానవులు దొరికిన కాడికి మింగ్గేస్తారు, మనం చీమా లతో పోలుచుకోవటానికి కూడా అర్హత లేదు అని నాఅభిప్రాయం , మీ పోస్ట్ బాగుంది ధన్యవాదములు

పైడి నాయుడు గవిడి చెప్పారు...

మొదట్లో నవ్వుకుంటూ చదువుతూ ఆలోచింపజేసేటట్టు రాసారు .సృష్టిలో ప్రతి జీవి మనషి లాగే ఉహిస్తూ ఉంటుంది అని బాగా చెప్పారు.ఒక సారి ఈ క్రింది లింక్ చూడండి.
http://gavidipydinaidu.blogspot.com/2011/07/blog-post_11.html